Skip to main content

Svenskarna oroas allt mer för arbetslöshet och börsras

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2011 08:51 CET

Fastighetsbyrån, Sveriges största mäklarkedja har undersökt vad svenskarna ser som största hotet mot deras privatekonomi under hösten och vintern. Mest oroade är svenskarna för att någon i familjen ska förlora jobbet och för nedgång på aktie och fondmarknad. Båda dessa kategorier oroar fler i år jämfört med när motsvarande fråga ställdes för ett år sedan. Undersökningen visar även att väldigt få svenskar tror att konjunkturen kommer återhämta sig snabbt.

Fastighetsbyrån har gjort en undersökning där ett riksrepresentativt urval av 1000 svenskar mellan 20 och 74 år svarar på frågor kring oro för privatekonomin och konjunkturen. På frågan ”Vad ser du som största hotet mot privatekonomin under hösten och vinter” svarade 26 procent ”Att jag/någon i familjen blir av med jobbet”. Näst flest, 15 procent, oroas för nedgång på aktie/fondmarknad. Båda dessa kategorier har större andel svar jämfört med när samma undersökning genomfördes förra året.

14 procent av svenskarna oroas mest för sin egen konsumtion. 12 procent oroas mest för ökande elpriser och 10 procent för ökande räntekostnader. Både elpriser och räntekostnader oroar färre än förra året.

- Jag tycker undersökningsresultaten visar att svenskarna har bra koll på vad som händer i omvärlden och hänger med i nyhetsflödet. Det är en sund bedömning eftersom elprissituationen ser bättre ut än på flera år och Riksbanken har skjutit höjningar av reporäntan på framtiden. Att svenskarna oroas mer över arbetslöshet och börsfall känns också naturligt med tanke på Eurokrisen och annan turbulens i omvärlden, säger Lars-Erik Nykvist, VD på Fastighetsbyrån.


Svenskarna tror på svajig konjunktur
I undersökningen ställdes även en fråga kring vad svenskarna tror om konjunkturen framöver. En övervägande majoritet på 76 procent tror att det kommer vara svajigt och svänga fram och tillbaka en tid framöver. 12 procent tror att det kommer blir sämre och återhämtningen är långt borta. Nästan lika många, 11 procent, tror däremot att vi har det värsta bakom oss och är sakta på väg mot en högkonjunktur. Endast 2 procent tror att vi lagt det värsta bakom oss och återhämtningen kommer gå snabbt.

- Medvetenheten om omvärlden ger en bra grund för att ta ansvar för privatekonomin och inte ta vatten över huvudet. Inte minst vad det gäller boendet. Och det verkar som om svenskarna har en realistisk bild av konjunkturen, säger Lars-Erik Nykvist.


Svar på frågan ”Vad känns som det största hotet mot privatekonomin under hösten och vintern?”. Resultat från 2010 inom parentes.

  • Att jag någon i familjen blir av med jobbet 26 % (23)
  • Nedgång på aktie/fondmarknad 15 % (11)
  • Min egen konsumtion 14 % (13)
  • Ökande elpriser 12 % (17)
  • Ökande räntekostnader 10 % (14)
  • Annat 9 % (9)
  • Det finns inget som kan hota min privatekonomi 13 % (12)

Andra resultat från undersökningen

  • Kvinnor är mer oroade än männen över ökande elpriser.
  • Män är mer pessimistiska när det gäller konjunkturen. 14 % av männen och 9 % av kvinnorna tror att konjunkturen kommer bli sämre och att återhämtningen är långt borta.
  • De svenskar som har bolån ser naturligtvis ökande räntekostnader som hot mot privatekonomin i mycket större utsträckning än de som inte har bolån. De utan bolån ser i högre grad arbetslöshet och den egna konsumtionen som hot.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes av Reagera Marknadsanalys, på uppdrag av Fastighetsbyrån, 14-21 oktober. Ett riksrepresentativt urval på 1000 svenskar mellan 20 och 74 år svarade på frågorna via en webbenkät.

Fastighetsbyrån genomförde motsvarande undersökning 6-14 oktober 2010 med samma frågor. Då deltog ett riksrepresentativt urval på 1001 svarspersoner.


För mer information och kommentarer kontakta gärna:
Johan Vesterberg, Pressansvarig, Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 28, 0708-20 44 34
E-post:
johan.vesterberg@fastighetsbyran.se

Lars-Erik Nykvist, VD Fastighetsbyrån
Tel: 08-54 54 55 02, 070-607 08 06
E-post: larserik.nykvist@fastighetsbyran.se

Kort om Fastighetbyrån
Fastighetsbyrån, fastighetsbyran.se, ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1300 medarbetare fördelade på 250 kontor runt om i Sverige. Under 2010 förmedlade företaget cirka 37 000 bostadsaffärer till ett försäljningsvärde av cirka 51 miljarder kronor. Fastighetsbyrån är marknadsledare på bostadsmarknaden, både i omsättning och i antal affärer.


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy