Skip to main content

Hållbara Järva: Solceller på Husbybadet och Tensta simhall

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 08:31 CEST

I dag, torsdag den 25 september, firas målgången i Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” på äventyrsbadet i Husby. Inom projektet har den största solcellssatsningen hittills i norra Europa genomförts. Karin Wanngård, gruppledare för socialdemokraterna i Stockholms stad, inviger solcellssatsningen.

Projektet omfattar totalt 10 000 kvadratmeter solceller inom Järvaområdet i Stockholm. Bland byggnaderna märks bland annat Husbybadet och Tensta simhall där fastighetskontoret i Stockholms stad placerat ut 955 kvadratmeter solceller till en total kostnad om 3,6 miljoner kronor.

– Taken på sim- och idrottsanläggningar är oftast en bra placering för solceller. Det handlar om stora och relativt flacka ytor. Dessutom är elförbrukningen hög i denna typ av byggnader, vilket gör att också besparingen av investeringen blir därefter, säger Ira Lagercrantz, enhetschef på fastighetskontoret.

Stockholms stad har sedan tidigare solceller på bland annat Åkeshovs sim- och idrottshall, Ågesta stall och Kulturhuset/Stadsteatern.

– Vi kommer nu att fortsätta att analysera vårt fastighetsbestånd för att hitta ytterligare byggnader som fungerar för placering av solceller, säger Juan Copoví-Mena, fastighetsdirektör i Stockholms stad.

 – Vi hoppas också att det ska bli möjligt att på ett mer ekonomiskt fördelaktigt sätt än idag, producera solel på en plats och plocka ut den på en annan. Detta skulle ge ökade incitament för att investera i solceller. Vår bedömning är att solel skulle kunna stå för 20 procent av vår totala elförbrukning, avslutar Juan Copoví-Mena.

Firandet av Stockholms stads satsning ”Hållbara Järva” äger rum torsdagen den 25 september, klockan 15.00 – 19.00 på äventyrsbadet i Husby.

Läs mer på www.stockholm.se/solinvigning

Upplysningar

Juan Copví-Mena, juan.copovi-mena@stockholm.se Telefon: 08-508 270 10

Ira Lagercrantz, ira.lagercrantz@stockholm.se Telefon: 08-508 276 12

Alla som någon gång satt sin fot i Stockholm har med största sannolikhet vistats i en fastighet eller ett område som vi på fastighetskontoret förvaltar, vårdar eller utvecklar. Vi ansvarar för ett unikt och spännande fastighetsbestånd viktigt för Stockholms invånare, företagare och besökare. Vårt fastighetsbestånd består av allt från större kontorsbyggnader, offentliga lokaler, idrottshallar, saluhallar, salutorg, partihandelsområden och brandstationer till slott och herrgårdar, konstnärsateljéer, villor och små torp på landet. Vi förvaltar även natur- och friluftsområden utanför kommungränsen.

Fastighetskontoret arbetar på uppdrag av fastighetsnämnden i Stockholms stad.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera