Skip to main content

Årsstämma i UBC Ekonomisk Förvaltning Sverige AB 2013-05-21

Pressmeddelande   •   Maj 23, 2013 16:39 CEST

Vid årsstämman i UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB som avhölls i Uppsala tisdagen den 21 maj 2013, fattades samtliga beslut enhälligt och i linje med valberedningen och styrelsens förslag.

Disposition av resultat
Stämman beslutade att den balanserade vinsten i sin helhet överförs i ny räkning och att ingen utdelning sker för verksamhetsåret 2012.

Val av styrelse och revisor
Stämman beslutade att styrelsens ledamöter ska vara fem. Till styrelseledamöter omvaldes Lars Eklund och Anders Lönnqvist. Nyval gjordes av Jack Junel, Erik Petersson och Michael Edquist. Till styrelsens ordförande valdes Lars Eklund. Till revisor omvaldes PwC med den auktoriserade revisorn Helene Ragnarsson som huvudansvarig.

Ansvarsfrihet
Stämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.

Antagande av ny bolagsordning
Stämman antog ny bolagsordning innebärande följande ändringar; dels att kunna hålla bolagsstämma på ort där bolaget har kontor och inte endast i Uppsala, och dels att ändra firman från UBC Ekonomisk Förvaltning i Sverige AB till Fastum UBC Förvaltning AB.

För ytterligare information kontakta:

Claes Sjöblom, VD, 0704 25 10 51 alternativt claes.sjoblom@fastum.se

Cecilia Danckwardt-Lillieström, Ekonomichef, 0704 25 10 59 alternativt cecilia.dl@fastum.se


Fastum bedriver ekonomisk och teknisk förvaltning åt bostadsrättsföreningar, samfällighetsföreningar och fastighetsägare i hela Sverige från kontor i Göteborg, Malmö, Stockholm och Uppsala. Vi skapar ett tryggt boende genom en kundnära förvaltning. Vi har ett nära samarbete med flera byggföretag och bistår många bostadsrättsföreningar från dess bildande och framåt.


Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.