Skip to main content

Miljöpartiet och Alliansen sätter mänskliga rättigheter på undantag.

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2019 14:33 CET

Sissela Nordling Blanco (Fi)

Nu står det klart att kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter läggs ner av den grönblå majoriteten i Stockholm. Det framgår av de instruktioner till det nya Agenda 2030-rådet som kommunstyrelsen fattar beslut om idag. Ansvarigt borgarråd Katarina Luhr (MP) har länge hävdat att MR-rådet inte ska försvinna utan ersättas av ett Agenda 2030-råd, men inriktningen för det nya rådet skiljer sig från rådet för mänskliga rättigheter på flera avgörande punkter.

- Det nya rådet tar inte sin utgångspunkt i rättighetskonventionerna och FN:s kritik mot Sverige överhuvudtaget. Ansvarigt borgarråd Katarina Luhr (MP) verkar tro att hållbarhetsmål är samma sak som de internationella juridiska dokument som Sverige undertecknat och åtagit sig att följa. Agenda 2030 är ett viktigt instrument för att möta de utmaningar som vår värld står inför, ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Men de mänskliga rättigheterna skapades efter Förintelsen i Europa för att säkerställa att något sådant aldrig skulle kunna ske igen och arbetet för hållbarhet får aldrig ske på bekostnad av det arbetet, säger Sissela Nordling Blanco, Gruppledare (Fi)

Feministiskt initiativ inrättade rådet för mänskliga rättigheter under förra mandatperioden. I Stockholms stads budget infördes mål om att staden ska leva upp till de mänskliga rättigheterna och vara fritt från diskriminering, fördela makt och resurser jämställt och säkerställa barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. För att granska, följa, stötta och utveckla stadens arbete med att uppnå dessa mål skapades kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter.

- Miljöpartiet har kompromissat bort arbetet med mänskliga rättigheter för att tillmötesgå Moderaterna som var kritiska till MR-rådet under hela den förra mandatperioden och dessutom valde att hoppa av rådet. Alla mål i budget som rör jämställdhet, barnrätt och mänskliga rättigheter är borttagna ur budget, det strategiska arbetet med MR-frågor på stadsledningskontoret har avvecklats och rådet läggs nu ner. Det är djupt beklagligt. Arbetet med utgångspunkt i de mänskliga rättigheter behövs mer än någonsin när vi se hur nationella minoriteter, papperslösa och människor på flykt far illa i Europa och i vår stad, säger Sissela Nordling Blanco.

Rådet för mänskliga rättigheter har genom en bred politisk förankring och representation från experter inom civilsamhället behandlat en rad rättighetsfrågor och utvecklat stadens kompetens inom jämställdhet, anti-rasism, barnrätt och diskrimineringsfrågor. Dessutom har tusentals chefer, medarbetare och invånare tagit del av utbildningar, panelsamtal, dialogforum, hbtq-diplomeringar, rapporter och expertis genom kansliet för mänskliga rättigheter. I instruktionerna till Agenda 2030-rådet framgår att inget utåtriktad arbete gentemot stockholmarna ingår i arbetet.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Stockholm är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ.