Skip to main content

Nu inför Stockholm antivåld på schemat

Pressmeddelande   •   Okt 13, 2016 07:00 CEST

Stockholm följer Botkyrkas exempel och inför antivåld på schemat. Nästa år startar staden ett våldspreventivt arbete i skolan för att förebygga våld. – Vi har haft 16 dödsskjutningar i Järva på 1,5 år. I januari blev en 15-åring avrättad mitt på dagen. Många i orten organiserar sig nu för att stoppa våldet men vi måste också agera politiskt, säger Sissela Nordling Blanco (Fi).

Stockholm följer Botkyrkas exempel och inför antivåld på schemat. Nästa år påbörjar staden ett våldspreventivt arbete riktat mot Stockholms elever. Syftet är att motverka våld i skolan och det offentliga rummet för att öka tryggheten bland unga. Fyra miljoner kronor extra avsätts i budget 2017 för en antivåldssatsning i stadens skolor.

– Vi har haft 16 dödsskjutningar i Järva på ett och ett halvt år. I januari blev en 15-åring avrättad mitt på dagen. Många i orten organiserar sig nu för att stoppa våldet men vi måste också agera politiskt, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ansvarig för mänskliga rättigheter i Stockholms stad.

Stockholm tittar nu på den beprövade metoden MVP, Mentors in Violence Prevention, som bland annat Botkyrka kommun har infört med goda resultat.

En amerikansk modell som bygger på att elever pratar om våld, könsroller och rättigheter för att få fler agera som antivåldsambassadörer. Äldre elever undervisar yngre för att bryta våldsspiralen och skapa positiva förebilder.

– Hederstänk och machoideal präglar många ungas vardag. För att få stopp på våldet måste vi börja med individen och de föreställningar som gör att killar tar till våld, fortsätter Sissela Nordling Blanco (Fi).

Utöver MVP gör staden även särskilda utbildningsinsatser i skolan för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland elever, personal och inom elevhälsan.

Nya antivåldssatsningar i Stockholms skolor 2017

Utbildningsnämnden ska i samråd med kommunstyrelsen initiera ett våldspreventivt arbete riktat mot skolever. Forskning och beprövade metoder såsom ”Mentors in Violence Prevention (MVP) har visat att våldspreventivt arbete riktat mot unga ger goda resultat.

Utbildningsnämnden ska även göra särskilda utbildningsinsatser i skolan för att öka kunskapen om hedersrelaterat våld och förtryck bland elever, personal och elevhälsan. Lärare och annan skolpersonal behöver kunskap för att upptäcka och agera om en elev är utsatt för hedersrelaterat förtryck och metoder för att stärka elevens kunskap om sina mänskliga rättigheter.

Fakta om Mentors in Violence Prevention, MVP

MVP är en amerikansk metod för att arbeta med våldprevention bland unga. Bygger på så kallat ”elevmentorskap”. Metoden har både ett genusperspektiv och ett åskådarperspektiv. Det sistnämnda innebär att fokus riktas inte bara mot offer och gärningsman utan på de normer som dominerar bland alla som finns runtomkring.

Allt går ut på att diskutera normer, öka civilkuraget och göra alla till aktiva antivåldsambassadörer. Framför allt könsroller, och då särskilt machoideal, som ofta dominerar det offentliga rummet. Syftet är att få alla att agera vid våld och kränkningar.

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna.