Skip to main content

Inbjudan till pressträff om F!s valfrågor

Evenemang

23
MAR
Riksdagens lokaler RÖ 2 – 06
 
Inbjudan till pressträff Feministiskt initiativ 22 mars 2006 Valfrågor för F! Gudrun Schyman presenterar under träffen styrelsens förslag till valkonferensen på vilka fem frågor som ska prioriteras och drivas i valrörelsen. Under första helgen i mars genomfördes fyra rådslag runt om i Sverige där medlemmar diskuterade det politikdokument som styrelsen sammanställt. Dokumentet är baserat på beslut från årsmötet i Örebro och på det politikutvecklingsarbete som pågått under hösten och vintern. Diskussionerna på rådslagen har sedan landat i ett reviderat förslag på den feministiska politik som kommer att vara initiativets grund. Ur diskussionerna har också vaskats fram vilka frågor som styrelsen funnit har ett starkt stöd i organisationen för att bli valfrågor. Dessa kommer att föreslås medlemmarna under valkonferensen 1-2 april på Färgfabriken i Stockholm. Styrelsens förslag till valmanifest kommer att finnas tillgängligt. Tid: Torsdag 23 mars klockan 10 Plats: I Riksdagens lokaler RÖ 2 – 06 För mer information Pressjour 0706 10 01 91 Gudrun Schyman 0703 43 95 92