Skip to main content

Jösses flickor, vi börjar bli äldre!

Evenemang

07
APR
ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen
 

Uppbyggnaden av en samhällelig äldreomsorg var, precis som barnomsorg, en möjlighet för många kvinnor att byta eller bryta liv. Mycket av det obetalda arbetet som utförts i hemmen byttes mot betalda arbeten ute i samhället. Kvinnor fick möjlighet till ekonomisk självständighet och därmed
makt över sina liv.

Omsorgssektorn är en central del av kvinnors frigörelse och i en bantning av resurser till äldrevården ligger också en dold förväntan på att hustrur och döttrar ska göra det arbete som krävs, men obetalt. Studier visar också att äldre kvinnors behov av hjälp bedöms som mindre än mäns.

Hur ser då framtiden för äldreomsorgen ut? Att få och ge vård utan underordning formulerades som ett mål i den utredning som gjordes inför regeringens förslag till nya mål i jämställdhetspolitiken.

I regeringens proposition ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” (2005/06:155) nämns också äldrepolitiken i ett eget avsnitt och där sägs att jämställdhet mellan män och kvinnor är av central betydelse, inte bara när det gäller vårdmottagarna utan också när det gäller personal och anhöriga.

Välkomna till en feministisk granskning av framtidens äldreomsorg.

Tid: 7 april klockan 9-13
Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen

Medverkande:
Suzanne Osten, konstnärlig ledare på Unga Klara, Stockholms stadsteater och professor i regi på DI
Petra Ulmanen, redaktör Ordfront
Anita Nyberg, professor området Könsperspektiv på arbete och ekonomi vid Arbetslivsinstitutet
Kent Waltersson, statssekreterare Socialdepartementet

Panel:
Ingrid Burman (v), ordförande i socialutskottet
Margareta Olin, kanslichef Sveriges Pensionärers Riksförbund
Chatrine Pålsson (kd), vice ordförande i socialutskottet
Gudrun Schyman, Feministiskt Initiativ
För mer information maila politik@feministisktinitiativ.se