This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

I Sverige lever över en miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris. Nu är det kris.
I Sverige lever över en miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris. Nu är det kris.

Pressmeddelande -

​10'000 kr i coronastimulans till dem med låg inkomst

Under den pågående coronakrisen drabbas de med lägst inkomst värst. Studenter, Uberchaufförer, kulturarbetare, timvikarier, deltids RUT-städerskor, fattigpensionärer med flera. Det är många som lägger sig med en klump i magen. Inte bara för att de och deras nära riskerar att smittas, utan också för att pengarna på kontot riskerar att ta slut.

Regeringen stärker möjligheten till sjukpenning, men alla har inte SGI (sjukpenninggrundande inkomst). Feministiskt initiativ vill gå längre och stärka A-kassan under krisen, men vet att alla inte omfattas av den. Feministiskt initiativ vill också bevara studiestödet även om skolor stängs ned, och eventuellt förlänga det över sommaren, utan att det tar av maxtiden för studiebidrag.

De som riskerar att drabbas allra värst är det breda prekariatet, de som står utanför ordinarie arbetsmarknad.
​- De som är riktigt fattiga i Sverige har generellt sett inte fasta heltidsanställningar, men många kommer drabbas av både minskade inkomster och ökade kostnader. Risken för stora, negativa sociala följdeffekter är hög. En samhällskris och ökat antal i fattigdom samtidigt är en dålig kombination, säger Martin Jordö, ekonomipolitisk talesperson Feministiskt initiativ.

Samtidigt viker den svenska ekonomin, och de flesta ekonomer är eniga om att vi måste stimulera efterfrågan kraftigt för att till exempel inte tvinga småbutiker och tjänstesäljare att slå igen. Det räcker inte att de får skjuta på sin skatteinbetalning, de måste få igång försäljningen igen.

- Att ge pengar till de med lägst inkomst är överlägset som allmän stimulansåtgärd, då pengarna generellt används till nödvändiga varor och tjänster, och genom multiplikatoreffekten kommer omsättas många gånger om, säger Martin Jordö, och fortsätter:

- I Sverige lever över en miljon människor med låg ekonomisk standard. Det är en grupp med många olikheter, men som har en sak gemensamt. De har ont om pengar och sällan reserver att ta av vid kris. Nu är det kris.

Sveriges statsfinanser är urstarka och vi har råd med hundratals miljarder i stimulansåtgärder och kostnader. Men vi ger hittills pengarna framför allt till banker och företag. Väldigt lite har gjorts för de mest utsatta i samhället. Ingen ska behöva ta SMS-lån för att klara coronakrisen. Det är dags att hjälpa de som behöver hjälp allra mest.

Feministiskt initiativ förslår därför att: 

– Staten genast ska lägga 10 miljarder på engångsutbetalning om 10'000 kronor till de 1 miljon vuxna folkbokförda med lägst inkomst (deklaration 2019)

– Summan krediteras personens skattekonto, varefter pengarna överförs till anmält bankkonto.

#akutbasinkomst

Ämnen

Taggar


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.

Relaterat material