Skip to main content

Akademin förmår inte sätta kompetens före kön

Pressmeddelande   •   Apr 30, 2006 15:51 CEST

Feministiskt initiativ gratulerar Leif Pagrotsky till insikten om att kvinnor i akademin är strukturellt diskriminerade.


Könsdiskriminering inom akademin är något som undersökningar tydligt visat på under lång tid. Kvinnor måste exempelvis ha fler alster än män för att få forskningsanslag och tjänster.


- Meritokratin har helt enkelt inte förmått att sätta kompetens före kön, säger Sofia Karlsson, talesperson för Feministiskt initiativ.


Feministiskt initiativ har också några tips till Pagrotsky, om han vill bryta könsordningen i akademin.


? Inrätta tjänster reserverade för kvinnor på de nivåer där det finns minst kvinnor, det vill säga forskarassistenttjänster, lektorstjänster och professorstjänster.


Det är viktigt att dessa tjänster institutionaliseras, så att det inte är knutna till en viss person eller en viss period. Det gäller att sluta upp med de kortsiktiga satsningarna.


- De så kallade Tham-professurerna har starkt bidragit till att hyfsa siffrorna, åtminstone något, för kvinnliga professorer, säger Sofia Karlsson, talesperson för Fi. Men inom den närmaste femårsperioden går många av Tham-professorerna i pension och det är viktigt att tänka på hur vi ska se till att andelen kvinnliga professorer inte minskar igen.


? Institutionalisera den genusvetenskapliga forskningen. En genusvetenskaplig kommitté inom ramen för Vetenskapliga rådet, är ett sätt att göra genusforskningen mindre beroende av särskilda satsningar och tillfälliga politiska nycker, avslutar Sofia Karlsson.

För mer information
Pressjour 0706 10 01 91