Gå direkt till innehåll
Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Fi, är kritiskt till att löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande är så stora och menar att det är dags för politiken att kliva fram och förändra. Foto: Oscar Stenberg
Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Fi, är kritiskt till att löneskillnaderna mellan män och kvinnor fortfarande är så stora och menar att det är dags för politiken att kliva fram och förändra. Foto: Oscar Stenberg

Pressmeddelande -

Annelie Nordström kommenterar Medlingsinstitutets årliga rapport

Medlingsinstitutets årliga rapport som kom i går visar att löneskillnaderna mellan kvinnor och män fortsätter att minska. Men Annelie Nordström, arbetsmarknadspolitisk talesperson i Fi, är kritisk mot regeringens passivitet:
– Det går för alldeles för långsamt och analysen är felaktig. Det går inte att förklara löneskillnaderna med annat än att kvinnors arbetsinsats värderas lägre.

Rapporten som kom igår visar att det är det är störst skillnad mellan kvinnors och mäns löner inom vården. Där tjänar män drygt 20 procent mer än kvinnorna. Annelie Nordström menar att detta inte enbart går att förklara utifrån att män i större utsträckning jobbar som läkare och kvinnor inom de lägre betalda yrkena undersköterska och sjuksköterska.
– Vi kommer att se att när fler kvinnor väljer läkaryrket så kommer lönerna att pressas neråt även där, precis som utveckling blev när kvinnor valde läraryrket. Det handlar om att samhället värderar kvinnors arbete lägre, säger Annelie Nordström.

Det senaste året har löneskillnaderna i Sverige minskat med 0,7 procentenheter. Förändringen förklaras med kvinnor i högre utsträckning skaffar sig eftergymnasial utbildning. Men för huvuddelen av de som arbetar har det inte hänt någonting.

 – I debatten låter det ofta som om löneskillnaderna är omöjliga att förändra. Inget kan vara mer fel. Det är fråga om vilja och Feministiskt Initiativ har vi flera förslag kring hur vi når jämställda löner. Vi är det enda parti som har konkret politik kring detta, säger Annelie Nordström.

Medlingsinstitutets rapport finns att ladda ner här.

Ämnen


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.