Skip to main content

F! antog ny tillväxtkritisk ekonomipolitik

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 16:14 CET

Syntolkning: Rosa bakgrund med texten "F! kongress 2019 – Tillväxt inte längre trovärdigt"

– Vår tid behöver modigare politik. En radikal ekonomisk omställning är nödvändig för att hantera klimatkrisen och globala orättvisor, säger F!-ledaren Gita Nabavi om den ekonomiska politik som Feministiskt initiativs kongress antog under helgen. För Sverige är inte ekonomisk tillväxt som överordnat mål längre en trovärdig möjlighet, det är vi många som inser, men F! vågar också göra politik av det för alla som också vågar tro att en annan värld är möjlig.

Helgen 8-10 februari pågår Feministiskt initiativs partikongress i Tonhallen i Sundsvall. Förutom att rösta fram partiföreträdare antas och förtydligas också en rad nya politiska idéer. Inom ekonomi- och skatteområdet har F! nu fått en kraftig utbyggnad av partiprogrammet. Bland annat finns en tydlig kritik mot tillväxt som ekonomisk dogm och arbete för arbetets skull som samhällsnorm.

– Vi måste anpassa ekonomin efter planetens gränser, allt annat är orealistiskt om vi ska överleva. Idag lever vi över våra planetära tillgångar i ett kapitalistiskt system som kräver ständig expansion trots ändliga resurser, fortsätter Gita Nabavi.

Andra ekonomifrågor där F! nu skärper tonen handlar om bland annat att återställa skattekraften i samhället, inte minst genom slopade skattesubventioner för kapitalägare och höginkomsttagare, demokratisering av samhällsekonomin och inte minst globala rättvisefrågor.

– I vår del av världen kan på längre sikt en nedväxt av den totala samhällsekonomin vara nödvändig, inte minst för att skapa utrymme för en globalt rättvisare värld. Det är många som inte gillar idén eller har svårt att föreställa sig hur. Men förändringen pågår, vi kan välja att utsättas för den eller att nyktert vidta de åtgärder som behövs för att hantera den, avslutar Gita Nabavi.

KONTAKTA PRESSJOUREN

Feministiskt initiativ kan alltid nås för pressärenden på 070-610 01 91 eller press@feministisktinitiativ.se.

Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.