Skip to main content

F! i trafiken för ett jämställt samhälle

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2012 08:03 CEST

Feministiskt initiativs talesperson, Carl Emanuelsson, medverkar under måndagen i Jordens vänners seminarium Resan mot ett jämställt samhälle, om trafik och genus:

– Mäns klimatpåverkan är tre gånger större än kvinnors. Samtidigt så drabbar klimatförändringarna kvinnor betydligt hårdare än män världen över. Att bygga ett hållbart samhälle är en av de stora feministiska frågorna. Vi måste utmana bilden av Sverige som jämställt och se den könsmaktsordning som finns inom transport-, infrastruktur- och samhällsbyggande både lokalt och globalt, säger Carl Emanuelsson, talesperson för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ vill verka för en transportinfrastruktur utifrån kvinnors möjligheter och villkor. Det kräver en samordning av bostads-, service- och arbetsplatsplanering med ett prioriterat kollektivt transportsystem som avsevärt förkortar restider samt en utbyggnad av gång- och cykelvägar:

– Vi måste bort från ett samhälle där bilen är norm och istället se 15-minutersprincipen som en förebild. Det innebär att du aldrig ska ha mer än 15 minuter gång- eller cykelväg till samhällsservice, butiker eller förskola och skola, säger Carl Emanuelsson.

För mer info ring Feministiskt initiativs pressjour: 0706-100 191