Skip to main content

Feministiskt initiativ har antagit ny politik för att stärka urfolks rättigheter

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2015 17:12 CET

I dag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en ny urfolkspolitik. Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att Sverige ska ratificera ILO:s konvention 169 om urfolks rättigheter, verka för att öka samers rätt till självbestämmande och att svensk lag anpassas efter FN:s urfolksdeklaration.

– När fascismen och rasismen breder ut sig och det finns starka krafter runt om i Sverige som hävdar att detta land endast tillhör ett folk är det särskilt viktigt att stärka urfolks rättigheter, säger Sissela Nordling Blanco, talesperson för Feministiskt initiativ.

Ett urfolk härstammar från folkgrupper som bodde i ett land eller i ett geografiskt område, som landet tillhör, vid tiden för erövring eller kolonisation eller fastställande av nuvarande statsgränser och vilka har behållit en del eller alla sina egna sociala, ekonomiska, kulturella och politiska institutioner. Urfolks rättigheter har ett förstärkt skydd jämfört med övriga minoritetsrättigheter. Folkrättsligt går regelverket för urfolk längre än för övriga minoritetsgrupper i ett land. I Sverige är samer ett urfolk.

– Kolonialismen är inte bara en historisk företeelse. Det var inte heller något som endast skedde i andra delar av världen. Den svenska staten har en lång kolonial historia som också präglar vår nutid - exploateringen och marginaliseringen av samer pågår än idag, fortsätter Sissela Nordling Blanco.

Feministiskt initiativs kongress pågår just nu i Örebro. Under tre dagar samlas över 530 kongressdeltagare för att fatta beslut om partiets politik.

Imorgon kl 9.00 presenterar partiet sina nya partiledare/talespersoner och ny styrelse. Valberedningens förslag till partiledare/talespersoner är Sissela Nordling Blanco och Gudrun Schyman.

För mer information

www.feministisktinitiativ.se
Presstelefon: 0706-100 191

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.