Skip to main content

Feministiskt initiativ har antagit ny miljöpolitik

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2015 17:36 CET

Idag fattade Feministiskt initiativs partikongress beslut om en helt ny miljöpolitik. Feministiskt initiativ ska bland annat verka för att Sverige minskar sina växthusgasutsläpp till nära noll innan år 2030 och att skatt på växthusgaser från matvaror införs, med syfte att minska konsumtion av kött och andra varor med tung miljöbelastning. Feministiskt initiativ ska verka för att direktiven till AP-fonderna skrivs om så att investeringar sker med respekt för mänskliga rättigheter och miljö samt bidrar till uppsatta klimatmål. Feministiskt initiativ ska även verka för att marginaliserade gruppers situation vid naturkatastrofer uppmärksammas och att dessa görs till aktörer i återuppbyggandet av samhället efter en naturkatastrof.

– Trots lagstiftning och internationella överenskommelser drabbas människor allt hårdare av de miljöproblem som följer av vår tilltagande konsumtion. Feministiskt initiativ vill därför att miljöbelastning ska betraktas utifrån ett konsumtionsperspektiv. Miljöansvaret ska förknippas med efterfrågan på varor, oavsett var de tillverkas. En feministisk miljöpolitik utgår från alla människors lika värde och betonar vikten av solidaritet, säger Sissela Nordling Blanco, partiledare för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ ifrågasätter människors självpåtagna rätt att dominera, exploatera och manipulera natur, djur och människor. En feministisk värld är en hållbar värld där vi inte konsumerar mer resurser än det som vår planet kan producera. Feministiskt initiativ vill se en värld där all resursförbrukning bygger på globala, ekonomiska, sociala och miljömässiga rättvisedimensioner och där den feministiska och antirasistiska maktanalysen utgör självklara perspektiv.

För mer information

www.feministisktinitiativ.se
Presstelefon: 0706-100 191

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.