Skip to main content

Foujan Rouzbeh skänker sin röst till papperslös

Pressmeddelande   •   Sep 11, 2014 07:00 CEST

Idag skänker Foujan Rouzbeh, nummer 7 på Feministiskt initiativ riksdagslista, sin röst i kommun-, landsting-, och riksdagsvalet till en person som försatts i papperslöshet. Rouzbeh vill genom sin aktion protestera mot att demokratiska processer utesluter människor som saknar dokumentation då medborgarskapet är en förutsättning för att få rösta. Rouzbeh röstar kl. 09:30 på Klarabergsviadukten 72, Norrmalm. 

- När jag bestämde mig för att kandidera till riksdagen för Feministiskt Initiativ gav jag ett löfte om att alltid agera rösten för människor som annars aldrig hörs. Det är för mig en självklarhet agera i enlighet med detta löfte som är förenlig med min ideologiska övertygelse. Politik måste handla om att leva som man lär, säger Foujan Rouzbeh.

- Det bor en stor population personer i Sverige som till följd av nationalstatens konstruktion har försatts i en omöjlig situation av papperslöshet. Dessas mänskliga rättigheter kränks på daglig basis. Det är oacceptabelt. Ingen människa är illegal och idén om alla människors lika värde måste gå från teori till praktik av oss som befinner oss i en position med möjlighet att förändra, fortsätter Foujan Rouzbeh. 

 
Den person som får Rouzbehs röst är en afghansk flykting som kom till Sverige 2011. 

-Jag är jätteglad för att Foujan Rouzbeh har gett mig sin röst. I framtiden hoppas jag på en röd-grön-rosa regering. Jag tycker att det är de parti som har konkreta svar på flyktingpolitiken - att öppna gränserna!

-När jag kom till Sverige flydde jag för mitt liv. Jag kom hit för att jag ville kunna leva fritt oavsett religion eller sexuell läggning. Jag hade hört att Sverige formades av frihet och att alla kunde känna sig trygga. Men Sverige var inte som jag trodde. Det går en gräns mellan mig och er. Det är den svenska demokratins gräns. Jag tar gränsen med mig var jag än går. Jag kämpar varje dag för att få frihet och trygghet. Vi är många som kämpar för mänskliga rättigheter i Sverige och att det ska bli en förändring för papperslösa människor så att de kan slippa känna sig utanför samhället.

I riksdagen ska Foujan Rouzbeh stärka papperslösas rättigheter genom att arbeta för: 

  • En fri värld där människor kan röra sig fritt och bosätta sig var de vill på jorden.
  • Papperslösa ska ha möjlighet att ansöka om stöd enligt socialtjänstlagen och prövas på lika villkor som övriga kommuninvånare.
  • Papperslösas trygghet i kontakt med välfärdsinstitutioner.
  • Vara möjligt för papperslösa att anmäla brott utan att riskera deportation
  • Stoppa frihetsberövandet av medborgare som fått avslag på sin asylansökan och stänga alla förvar.
  • Statslösa ska få permanent uppehållstillstånd efter sex månader om inget särskilt skäl talar emot det.
  • Ingen ska kunna dömas till utvisning.

För mer information:
 ring Feministiskt initiativs pressjour på 070 - 610 01 91 

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Vi utmanar den politiska ordningen och de etablerade partierna med en genomgripande politik mot alla former av diskriminering.