Skip to main content

I Almedalen: Gudrun Schyman om farmödrar på fyllan

Pressmeddelande   •   Jul 03, 2012 08:02 CEST

Gudrun Schyman, gruppledare för Feministiskt initiativ, medverkar på tisdagen i KSAN:s* seminarium Farmor på fyllan. Nationella och internationella forskningsrapporter visar på en ökning av såväl alkoholrelaterad dödlighet, som av konsumtion av lugnande medel och sömnmedel, bland äldre kvinnor.

Det är därför alarmerande att det saknas kunskap om äldre kvinnors bruk och blandning av alkohol och läkemedel. Feministiskt initiativ verkar för att ett genusperspektiv tillförs alla led i bemötande-, behandlings- och tillfrisknandeprocessen inom alkohol- och drogmissbruksvården, så att all vård och behandling kan utformas utifrån kunskap om skillnader mellan kvinnors och mäns relation till alkohol och droger:

– Alkoholindustrin har länge riktat sina kampanjer och sin produktutveckling till gruppen kvinnor. Unga kvinnor har fått godissmakande shots och medelålders kvinnor har fått bag-in-box. Under falsk jämställdhetsflagg har man intresserat allt fler kvinnor att dricka allt mer. Vanorna sitter i och kan lätt accelerera när kvinnors dubbla arbetsbörda upphör vid pensioneringen. Därför måste folkhälsans företrädare vara i farten tidigt och bjuda motstånd mot näringens intressen och samhällsdebatten om spriten måste nyktra till! säger Gudrun Schyman, gruppledare för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ verkar också för att kommunernas alkohol- och drogpolicies innefattar ekonomiska uppskattningar av alla alkohol- och drogrelaterade kostnader.

För mer info ring Feministiskt initiativs pressjour: 0706-100 191

*KSAN/Kvinnoorganisationernas Samarbetsråd i Alkohol – och Narkotikafrågor är de svenska kvinnoorganisationernas samarbetsorgan för frågor som berör alkohol, narkotika och beroendeframkallande läkemedel