Skip to main content

Jösses flickor, vi börjar bli äldre!

Pressmeddelande   •   Mar 30, 2006 08:46 CEST

Uppbyggnaden av en samhällelig äldreomsorg var, precis som barnomsorg, en möjlighet för många kvinnor att byta eller bryta liv. Mycket av det obetalda arbetet som utförts i hemmen byttes mot
betalda arbeten ute i samhället. Kvinnor fick möjlighet till ekonomisk självständighet och därmed
makt över sina liv.
Omsorgssektorn är en central del av kvinnors frigörelse och i en bantning av resurser till äldrevården
ligger också en dold förväntan på att hustrur och döttrar ska göra det arbete som krävs,
men obetalt. Studier visar också att äldre kvinnors behov av hjälp bedöms som mindre än mäns.
Hur ser då framtiden för äldreomsorgen ut? Att få och ge vård utan underordning formulerades som
ett mål i den utredning som gjordes inför regeringens förslag till nya mål i jämställdhetspolitiken.
I regeringens proposition ”Makt att forma samhället och sitt eget liv” (2005/06:155) nämns också
äldrepolitiken i ett eget avsnitt och där sägs att jämställdhet mellan män och kvinnor är av central
betydelse, inte bara när det gäller vårdmottagarna utan också när det gäller personal och anhöriga.
Välkomna till en feministisk granskning av framtidens äldreomsorg.
Tid: 7 april klockan 9-13
Plats: ABF-huset Sveavägen 41, Sandlersalen
Medverkande:
Petra Ulmanen, redaktör Ordfront
Anita Nyberg, professor området Könsperspektiv på arbete och ekonomi vid Arbetslivsinstitutet
Kent Waltersson, statssekreterare Socialdepartementet
Panel:
Ingrid Burman (v), ordförande i socialutskottet
Margareta Olin, kanslichef Sveriges Pensionärers Riksförbund
Chatrine Pålsson (kd), vice ordförande i socialutskottet
Gudrun Schyman, Feministiskt Initiativ
För mer information maila politik@feministisktinitiativ.se