This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Ett svar på Billströms Tweet. En tecknad Farida al-Abani står vid spärrarna och välkomnar medmänniskor på flykt.
Ett svar på Billströms Tweet. En tecknad Farida al-Abani står vid spärrarna och välkomnar medmänniskor på flykt.

Pressmeddelande -

Kampen för kvinnors rättigheter måste inkludera alla kvinnor

Idag på internationella kvinnodagen vill Feministiskt initiativ uppmana till solidaritet med hela världens kvinnor, och till handlingar som stärker rättigheterna och skapar skydd för kvinnor och flickor världen över.

– Vi vill se en annan politik än den som förs nu, där rop på hjälp möts med gränspoliser och tårgas. Vi vill se en säkerhetspolitik som skyddar människor, inte geografiska gränser. Idag på internationella kvinnodagen uppmanar vi till att skapa säkra flyktvägar för kvinnor och flickor på flykt eller som är i behov av skydd och flykt. Vi vet redan idag att kvinnor i många länder världen över saknar rätten att välja sin egen partner och styra över sitt egna liv i övrigt. Dessa omständigheter anser vi är tillräckliga för att fler kvinnor ska ha rätt till skydd i annat land, säger Farida al-Abani, partiledare (Fi).

Feministiskt initiativ vill stärka asylrätten för kvinnor och flickor genom att:

  • avskaffa transportöransvaret, som innebär att den som transporterar en människa till ett EU-land där hen saknar tillstånd att uppehålla sig riskerar att bötfällas, samt att transportören har skyldighet att betala för personens uppehållskostnader, återresa och eventuella andra relaterade kostnader. Det här leder till att transportörer kan avvisa resenärer som har för avsikt att söka asyl, eftersom transportören kan bli ersättningsskyldig om mottagningslandet beslutar att asylskäl saknas. Transportöransvaret innebär även att transportören ska säkerställa att alla som reser in i EU har giltiga pass och visum. Konsekvensen blir att människor på flykt inte har något annat val än att ta den osäkra vägen över Medelhavet, eftersom flyg- och tågbolag och andra säkra kommersiella transportörer säger nej.
  • införa humanitära visum, så att den som behöver skydd kan söka visum hos en ambassad i landet där hen befinner sig, för att därefter på säker väg kunna resa in i landet där hen vill göra sin asylansökan.
  • underlätta familjeåterförening, så att den som har anhöriga som redan är på plats i ett EU-land lättare kan ta sig hit.
  • drastiskt öka antalet kvotflyktingar av kvinnligt kön, både från konfliktdrabbade områden och från länder där kvinnor på grund av sitt kön utsätts för förföljelse och där kvinnligt kön följaktligen utgör asylgrundande skäl.

– Att kunna söka asyl är en mänsklig rättighet som ska säkerställas, inte en gåva som politiker kan välja om vi vill ge, och kampen för kvinnors rättigheter måste inkludera alla kvinnor, säger Farida al-Abani, partiledare (Fi).

Kontakt:
Matilda Hjertstrand, Pressansvarig
070-610 01 91
press@feministisktinitiativ.se
Hör gärna av er för intervju med Farida al-Abani, partiledare (Fi).

Ämnen


Feministiskt initiativ är en demokratirörelse. Vår ideologiska utgångspunkt är den antirasistiska feminismen. Med kärleken som drivkraft vill vi skapa ett jämställt samhälle där alla människor har samma rättigheter och möjligheter inom livets alla områden. Tillsammans vidgar vi demokratin med en genomgripande och sammanhängande politik mot alla former av diskriminering.