Skip to main content

Politisk kris föder rasistiskt våld

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2016 15:16 CET

Stockholm fredag kväll: maskerade män samlas för att attackera ensamkommande flyktingbarn. Flygblad med rasistiska budskap delas ut.

Det som hände i Stockholm är en uppenbar rasistisk aktion och bör benämnas som det. Det är också resultatet av en politik som alltmer normaliserar rasismen i vårt samhälle. En politik i panik som legitimerar medborgargarden och rasistisk organisering.

Det är ännu ett tecken på vad en allt mer restriktiv flyktingpolitik får för långtgående konsekvenser. Det påverkar inte bara människor som för tillfället söker sig till Sverige eller nyanlända flyktingar. Det påverkar alla landets rasifierade invånare, och får konsekvenser in på bara skinnet för stora delar av vår befolkning.

Vi har fått nog nu. Sverige befinner sig i demokratisk kris där våra grundläggande värderingar är under ständig attack. Nu får det vara slut på villfarelsen att vi är ett jämlikt land. Vi kan inte längre negligera konsekvenserna av att rasismen har blivit rumsren. Alla liv som kommer att släckas, alla kroppar som kommer att skändas och alla människor som kommer att skadas för att vi valde att inte ta tag i problemen – när vi hade dem rakt framför näsan.

Feministiskt initiativ uppmanar regeringen att ta händelserna i Stockholm som en tydlig signal på ett snabbt ökande rasistiskt våld i samhället. Nu behövs omfattande insatser.

Feministiskt initiativ verkar för:

Öka polisens resurser för att trygga asylboenden.

Öka beredskapen för ingripanden i de offentliga rummen

Öka resurser för arbetet mot hatbrott och näthat

Öka resurser för riktade insatser för folkbildning mot rasism

Öka resurser till skolans värdegrundsarbete

Öka resurser till det civila samhällets arbete mot rasism

Meriam Chatty, migrationspolitisk talesperson

Gudrun Schyman, partiledare

Victoria Kawesa, antirasistisk talesperson

__________________________________________________________________

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras. Fi förnyar politiken med de modigaste och mest omfattande förslagen för jämställdhet och jämlikhet mot alla former av diskriminering.