Skip to main content

Regeringen visar ingen vilja till jämställdhetsåtgärder kommande år

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:59 CEST

Statsminister Fredrik Reinfeldt säger att våra söner och döttrar ska ha samma förutsättningar och livschanser, men förändringsviljan lyser med sin frånvaro menar Stina Sundberg, talesperson för Feministiskt initiativ. Det blir ännu ett år av politisk stiltje.

Vi är många döttrar som vill ha ett bättre liv. Vi är många mödrar som önskar våra döttrar bättre liv. Vi är många som önskar ett samhälle där individer får vara vilka vi är och inte bli strömlinjeformade efter vårt kön, vare sig vi är döttrar eller söner.

Alla som bär på en önskan om förändring till det bättre undrar om Fredrik Reinfeldt inte delar vår uppfattning när han i tisdagens regeringsförklaring talar om att allt ska vara samma. Reinfeldt säger ?Vi vill att våra söner och döttrar ska få samma möjligheter och samma livschanser. Samma möjligheter att välja jobb, försörja sig själv och känna trygghet i vardagen.?.

Tyvärr glömmer Reinfeldt bort att nämna det som behöver förändras, säger Feministiskt initiativs talesperson Stina Sundberg. Det räcker inte idag att säga ?samma?. Idag krävs förändring. Förändring jämfört med tidigare generationer. Förändring för både döttrar och söners liv. Inget samma som indikerar att döttrar ska ha samma som söner.

Regeringens tidigare två år har med all tydlighet visat att kvinnors möjligheter t.ex. egen försörjning inte har varit på dagordningen. Så kommer det att fortsätta. Kvinnors och mäns livsvillkor omnämns inte i regeringsförklaringen.

Vårt val av yrke ska inte styras av kön, våra ekonomiska villkor inte ska styras av kön, vårt kön inte ska styra vilken vård vi får, transporten av matkassar och barn ska kunna ske på jämställda villkor som tar hänsyn till miljön. Vi vill se rejäla tag mot de strukturer som orsakar kvinnors otrygghet, inte höra att allt kommer att fortsätta vara status quo, fortsätter Sundberg. Varje kommande utredning och proposition måste innehålla ett förändrande perspektiv. Vi accepterar inte längre bara vackra ord om jämställdhet.

Återigen har det visat sig att det politiska talet utgår från en patriarkal världsbild. Reinfeldt säger ?Värderingar, principer och idéer äger alltid sin egen tyngd, men måste utgå från samtidens utmaningar för att få verklig genomslagskraft?. Men han lever själv inte upp till sin tolkning av det politiska talet. Nutidens utmaning är att demokrati ska omfatta alla och att bryta den könsförtryckande struktur som finns. Att utgå från något är att ta med det i sin utgångspunkt, och inte behandla det som något vid sidan av det väsentliga.

Alla vet att en förändring kräver att vi i vardagen kan agera på ett nytt sätt. För det krävs det ett stöd från politiken. Men den politiska förändringsviljan och stödet får vi inte heller under det kommande året.

Mer information:

Feministiskt initiativs pressjour 0706 100 191