Skip to main content

Regeringens SFI-bonus leder till ökad ojämställdhet

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2009 12:46 CET

Regeringens nya försök med SFI-bonus till nyanlända som snabbt lär sig svenska ökar ojämställdheten. Kvinnor som oftare har lägre utbildning, är hemma med små barn och därför inte har möjlighet att hänga med i SFI-utbildningen på lika villkor bestraffas ekonomiskt, säger Stina Sundberg, talesperson för Feministiskt initiativ.

- Det är ett problem redan idag att kvinnor har sämre förutsättningar att kunna läsa SFI på heltid direkt när de anländer till Sverige. Risken med fortsatt uteblivna jämställdhetsinsatser och nu dessutom regeringens SFI-bonus blir att familjerna får ytterligare en morot att prioritera mannens SFI-studier, menar Stina Sundberg.

- De nyanlända familjerna behöver istället stöd att dela på ansvaret för barnen och få snabb tillgång till förskola för barnen - så både mamma och pappa kan läsa SFI snabbt! Hur tänker regeringen underlätta för kvinnor som bär på det traditionella ansvaret för familjens vardag och hälsa? När tänker samhället ta ansvar för kvinnors obetalda arbete? Återigen gynnar regeringens könsblinda förslag män, och missgynnar kvinnor som bär på familjeansvar, avslutar Stina Sundberg.

Mer information:

Feministiskt initiativs pressjour 0706-100191