Skip to main content

Simrishamns budget 2013 - Om F! fick bestämma

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2012 09:45 CEST

Idag presenterar Feministiskt initiativ i Simrishamn sitt förslag till budget för 2013. Budgetförslaget bygger på en budget i balans, med ett överskott på strax under 4 miljoner . Genom en skattehöjning på 50 öre förstärks  kommunens budget med 16 600 000 kronor.  Det motsvarar c:a 100 kronor mer skatt i månaden för en genomsnittslig lön i kommunen. Förutom att Feministiskt initiativ bestämt avvisar föreslagna besparingar inom utbildnings- och omsorgsverksamheterna, föreslås  nya satsningar. Aktuella områden är  bl.a. Jämställdhet, Näringslivet, Planarbetet inom samhällsbyggnadsförvaltningen, en satsning på samtidskonst, succesivt ökad personaltäthet inom förskola och äldreomsorg och en särskild utbildningsinsats för personal som jobbar natt.

- God ekonomisk hushållning och ordning och reda i finanserna är honnörsord som de flesta bekänner sig till. Också Feministiskt initiativ tycker att det är viktigt att ha en ekonomi i balans,  men vi menar samtidigt att det inte finns något egenvärde i en statisk budgetdisciplin. Budgeten är, som vi ser det, ett verktyg för att uppnå de politiska mål som vi formulerar som en önskvärd utveckling. Vårt mål är att Simrishamn växer! säger Gudrun Schyman, Kommunstyrelsen.

Under en lång följd av år har det ekonomiska resultatet för Simrishamns kommun slutat i överskott. Prognoser har slagit fel åt rätt håll och det har inte sällan ”räddat” nämnder från att ta itu med röda siffror. Nu har den utvecklingen bromsats upp och det kräver ett större allvar i budgetarbetet, parat med en lyhördhet inför den utveckling som pågår.

- Det går att vända trenden och det är dags att göra det NU! Vi är övertygade om att det finns ett brett stöd för ett sådant synsätt i stora delar av befolkningen. Vill vi öka attraktionskraften hos Simrishamns kommun måste vi våga satsa och göra det både jämställt, långsiktigt hållbart och ekonomiskt klokt, säger Lena Ivarsson, Kommunstyrelsen.

För mer info
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191
Eller Gudrun Schyman direkt