Skip to main content

Valstrategi 2014 och en ny ideell kommunikationsavdelning

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2011 11:46 CEST

Feministiskt initiativ satsar på valen 2014. Partistyrelsen antar en kommunikationsstrategi och fattar idag beslutet om att bygga upp en ny ideell kommunikationsavdelning. Sofia Karlsson, som tidigare varit partiets talesperson, ersätter Amanda Mogensen som kommunikationsansvarig, medan Amanda tillträder den nya positionen som partiets kommunikationsstrateg.

- Fi saknar helt de resurser som de andra partierna har genom partistöd, kanslier och anställda. Men det gör vårt engagemang desto trovärdigare. I valrörelsen kommer Fi att vara utmanaren, som utan pengar men med engagerade och kunniga aktivister är med och sätter den politiska agendan, säger Sofia Karlsson, kommunikationsansvarig för Feministiskt initiativ.

Feministiskt initiativ kommunikationsstrategi bygger på partiets valanalys från 2010 som visar att blockpolitiken var den faktor som haft störst inverkan på att Feministiskt initiativ fick ett sämre valresultat 2010 än 2006. Samtidigt som stödet för partiet, paradoxalt nog, trots det sämre valresultat har stärkts.

- Vår kommunikationsstrategi sträcker sig fram till och med 2014 och syftar framför allt till att ge alla aktivister i Fi en gemensam grund för vårt kommunikationsarbete. Vår strategi beskriver Feministiskt initiativs roll och position på den politiska arenan och kan sammanfattas med att vi utmanar, både genom vår organisation och vår politik, säger Sofia Karlsson.

Feministiskt initiativs partistyrelse kommer i kväll fatta beslut om upprättandet av en ideell kommunikationsavdelning med ideella pressekreterare, webbredaktör, ansvarig för sociala medier och kommunikationsstrateg. Till avdelningen knyts också personer i och utanför partiet som på ideell basis kan bidra med kompetens och utformning av att förverkliga kommunikationsstrategin.

Läs hela strategin här: http://www.feministisktinitiativ.se/downloads/grasrot/kommunikationsstrategi_20110906.pdf

För mer info
Feministiskt initiativs pressjour 0706-100 191