Skip to main content

Europeisk delegation till Hudiksvall – för framtidens teknikutveckling

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2018 10:56 CEST

Hudiksvalls Kommun deltar med statliga och regionala partners från Holland, Spanien, Litauen, Grekland, Polen, Rumänien och Slovakien i det Europeiska projektet ClusterFy. Det treåriga projektet startade 2017 och är en del av programmet Interreg Europé som handlar om att stötta företag och organisationer som arbetar med framtidens material som exempelvis nanoteknik, fotonik och bioteknik. Den 11-12 juni besöker den europeiska delegationen RISE Acreo Fiberlabb i Hudiksvall.

När: Måndag 11 juni, kl. 14.30 – tisdag 12 juni, kl. 16.00 i Hudiksvall
Var: Måndag 
från kl. 14.30: Besök på RISE Acreo Fiberlabb – Fibervägen 2, möte med SenseAir, därefter studiebesök HIAB m.m.
Tisdag kl. 09.00 – 16.00 på IFTAC, Håstaholmen 4. Workshop och samtal med Carl Arvid Dahlöf från Interreg Europe Policy Learning Platform.

  • -Vi kommer fördjupa samtalen med våra partners i Europa kring Key Enabling Technologies, nyckelteknologier, enligt EUs definition samt smart specialisering och jämföra våra olika länders arbetssätt och försöka får fram ”goda exempel”. Vi är väl medvetna om att varje land är unikt och att vi har olika förutsättningar, men vi hoppas det kan bli intressanta samtal, säger projektledare Karin Nygård Skalman, Hudiksvalls kommun.

Frågor och funderingar kontakta

Karin Nygård Skalman, Hudiksvalls kommun 070-608 99 01

Susanne Nylén, Fiber Optic Valley, 070-689 5771

Om Clusterfy
Hudiksvalls Kommun deltar som partner i ett Europeiskt projekt kallat ClusterFy. ClusterFy ingår i programmet Interreg Europe och vi deltar i projektet tillsammans med statliga och regionala partners från Holland, Spanien, Litauen, Grekland, Polen, Rumänien och Slovakien.

Syftet med projektet är att utveckla policyarbetet på nationell, regional och kommunal nivå så att kommuner och landsting kan stötta företag och andra organisationer inom klusterorganisationer som arbetar med möjliggörande tekniker för hållbar tillväxt. I Hudiksvalls kommun finns Fiber Optic Valley som bygger sitt arbete på fiberoptisk kompetens. Hudiksvalls Kommun har under mer än tio år bidragit på olika sätt till Fiber Optic Valleys klusterutveckling. Numera är det ett nationellt och regionalt innovationscenter för Fiberoptik.

Clusterfyprojektet ska försöka med hjälp av internationellt arbete och utbyte av erfarenheter, belysa hur kommunal, regional, nationell och internationell innovations policy kan bidra till att skapa internationell attraktivitet och lyskraft åt de företag och kluster som arbetar med möjliggörande teknik .

Projektet startade i januari 2017 och pågår under tre år. Finansieringen kommer från EUs interregionala fond.

Om CLUSTERFY

https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun--politik/Kommunens-organisation/Samverkan/ClusterFy.html

https://www.interregeurope.eu/clusterFy/

https://www.interregeurope.eu/clusterfy/

Vad är KET - Key enabling technologies? Key enabling technologies (KET) är ett samlingsbegrepp för mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, industriell bioteknik, avancerade material, fotonik och avancerade tillverkningstekniker. Teknikerna har tillämpningar inom flera branscher och kan bidra till en rad olika tillämpningsområdet exempelvis bidra till att lösa miljöproblem. Samtidigt säger kritiker att nanoteknologi även kan riskera att skapa miljöproblem. Se till exempel Tillväxtverket; https://tillvaxtverket.se/medarbetar-sidor/aktuellt/aktuellt-arkiv/aktuellt-2017/2017-03-29-nano-teknik-och-key-enabling-techno-logies.html

Om Fiber Optic Valley

Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. www.fiberopticvalley.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.