Skip to main content

Hudiksvallsforskning presenteras som förebild på regeringsnivå

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 08:22 CEST

Den 14 maj föreläser Marita Svensson för Landsbygdsdepartementet på Rosenbad om innovationsmiljön Fiber Optic Valleys forskningsresultat kring genusmedvetet ledarskap. Ett förändringsarbete som lyfts fram som en nationell förebild för jämställdhetsarbete i näringslivet och som bland annat skogsbranschen tar intryck av när de tar krafttag för att förändra branschen.

- Jag hade förmånen att redan i oktober 2013 bli inbjuden av landsbygdsminister Eskil Erlandsson som en av talarna vid ett högnivåmöte om skogssektorns jämställdhetsstrategi, berättar Marita Svensson, Fiber Optic Valley, som den 14 maj åter är inbjuden att tala vid ett frukostmöte på Rosenbad.

Landsbygdsdepartementet och skogsbranschen arbetar aktivt med jämställdhet för att branschen ska vara konkurrenskraftig. Skogsbranschen är en mansdominerad bransch som har identifierat en rad hinder för tillväxt – och tagit beslut om åtgärder för att nå konkreta resultat. Bland annat involveras företrädare inom branschen för att på högnivåmöten diskutera samverkan och hur man ska nå målen i skogsbrukssektorns jämställdhetsstrategi.


Inom Fiber Optic Valleys medlemsorganisationer har forskare och ledarskapskonsulter undersökt hur genusmedvetenhet utmanar företagskulturen, bidrar till innovationer och effektiviserar produktionen. Arbetet finns även beskrivet i boken ”Genusmedvetet ledarskap – resan från ickefråga till tillväxtfråga” på Liber förlag.

För mer information kontakta: Marita Svensson, affärsområdesansvarig för Innovativt ledarskap, 070-816 17 21, Ann-Sofie Däldehög, kommunikationsansvarig, 073-024 8989. 
Om Fiber Optic Valley Fiber Optic Valley är Sveriges ledande innovationsmiljö inom bredband, sensorteknologi och innovativt ledarskap. Vi är ett av Sveriges 14 Vinnväxtkluster som utsetts av innovationsmyndigheten VINNOVA. Vi initierar nya samarbeten mellan näringsliv, akademi och offentligheten. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall med huvudkontor i Hudiksvall. Våra finansiärer är VINNOVA, Tillväxtverket och Region Gävleborg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera