Skip to main content

Realisation: väletablerade europeiska bolag

Nyhet   •   Aug 12, 2011 15:28 CEST

Källa: Bloomberg, 11.08.11
Lokala index som har använts för jämförelse är FTSE-100 för BP, HSBC och ASTRAZENECA, DAX för ALLIANZ och CAC-40 förBNP PARIBAS.

  • Den senaste tidens marknadsnedgång har gjort aktier mycket billigare om man tittar på faktorer som P/E-tal och direktavkastning.
  •  Försäljningarna har skett utan urskiljning. Resultatet har blivit att flera väletablerade europeiska företag nu handlas på nivåer som är under historiska nivåer.
  •  Även efter det att man har tagit hänsyn till en förväntad lägre global tillväxt har vissa företag ansetts blivit alltför "nedsålda".
  • Högre direktavkasningar är ytterligare en säker källa för investerare att få tillbaka investerat kapital i en volatil marknad.

“Jag tror att den senaste tidens stora försäljningar av tyska aktier inte står i relation till företagens värdering. P/E-talen är nästan i samma nivå som 2008 och även om man skulle minska intjäningen med 20 % skulle P/E-talen för den tyska marknaden vara  under det historiska snittet. Och ännu viktigare är att bolagens direktavkastning är mycket högre än obligationsräntan.”
Christian von Engelbrechten, German Equities, Fidelity International

 “Det råder stor osäkerhet om vad som kommer att hända framöver på marknaderna, vilket reflekteras i aktiepriserna. Ser man långsiktigt så handlar den europeiska marknaden på 10 gånger vinsten vilket är billigt om man ser historiskt. Den enda gången som marknaden har varit så här billig var under tidigt 80-tal när obligationsavkastningen var högre.

För att hitta bra prissatta aktier på marknaden är jag övertygad om att man behöver köpa när andra säljer till låga priser. Just nu finns det en hel del aktier som är mycket attraktivt värderade med tanke på utsikterna för dessa företag de närmaste 3-5 åren.”
Parus Shah, European Equities, Fidelity International

“Sparare som behöver öka sin inkomst borde titta på aktiemarknaden nu. Sedan den globala finanskrisen har flera väletablerade företag sett över sina balansräkningar och genererat starka kassaflöden och goda vinster. Även om aktiemarknaderna är volatila kan aktiefonder vara en bra alternativ inkomstkälla. Under de senaste 20 åren har investerare köpt aktier för att öka sitt kapital, men nu är det dags att köpa aktier för att öka sin inkomst.”
Dominic Rossi, Global
CIO, Equities, Fidelity International

 

 

 

Denna presentation är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna presentation får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd. Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs. Med Fidelity/Fidelity International avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity International och Pyramid-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Historisk avkastning är inte någon tillförlitlig indikator för framtida resultat. Investeringarnas värde [och eventuella intäkter från dem] kan både minska och öka, och det kan hända att investerare inte får tillbaka sina investerade belopp. För fonder som investerar på utländska marknader kan valutakursförändringar påverka värdet på en investering. Valutatransaktioner får genomföras på affärsmässig basis av eller genom de av Fidelitys bolag från vilka en tjänst kan anses ha köpts. Hänvisningar i detta dokument till specifika värdepapper skall inte tolkas som en rekommendation att köpa eller sälja dessa värdepapper, utan är endast inkluderade som illustration. Investerare bör även vara medvetna om att den presenterade informationen inte nödvändigtvis behöver vara aktuell, samt att Fidelity redan kan ha agerat utgående från den. Den forskning och de analyser som presenteras i denna dokumentation är insamlad av Fidelity för eget bruk som investeringsförvaltare och kan redan ha använts av Fidelity för sina egna syften. Fidelity Funds (FF) är ett öppet investmentbolag etablerat i Luxemburg med olika andelsklasser. Investeringar på små och nya marknader kan vara mer volatila än på andra mer utvecklade marknader. Utgiven av FIL Investments International (registrerat i England och Wales), godkänt och reglerat i Storbritannien Financial Services Authority.
SSO xx

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.