Skip to main content

Européer och svenskar efterfrågar mer kvalitativa råd från sina finansiella rådgivare

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2011 17:50 CET

Fidelity offentliggör resultaten för sin undersökning "Fidelity Investor Trust Survey" där fler än 12 000 sparare i 14 europeiska länder har svarat på frågor om bland annat förtroende, information och rådgivning. 2011 års undersökning visar att europeiska sparare söker ett mer transparent förhållande med sin finansiella rådgivare, framför allt när det gäller avgifter och rådgivning.
Banker är fortfarande den huvudsakliga motparten för europeiska sparare men fler och fler använder sig av oberoende rådgivare och nätplattformar.

Banker förblir den ledande mellanhanden för Europeiska sparare. Under de senaste 12 månaderna har 68% av de som köpt en finansiell produkt gjort det via en bank. Oberoende rådgivare och närplattformar ökar dock sin andel av transaktioner. I Sverige är det färre som använder en oberoende rådgivare jämfört med genomsnittet i Europa med när det gäller nätplattformar ligger Sverige i topp tillsammans med Tyskland. 15% av svenskar använder en nätplattform för finansiella transaktioner. Snittet i Europa är 7%.

Förutom i Polen har förtroendet för den huvudsakliga finansiella motparten minskat under det senaste året.  25% av svenskarna har ett minskat förtroende medan 60% har oförändrat förtroende. Kvaliteten på rådgivning och bristen på proaktivitet anges som orsaker hos dem har minskat förtroende.

De kriterier som anses som viktigast vid valet av finansiell motpart i Europa är en långsiktig relation (37%) och kvaliteten på rådgivningen (35%). I Sverige ser vi en något annorlunda bild. Låga avgifter anses viktigare än både långsiktig relation och bra råd. Samtidigt visar undersökningen på att svenskar har en lägre kunskap om avgifter och risken i de finansiella produkter de köper jämfört med övriga Europa.

Det är kanske därför som nästan hälften av svenskarna anser att de ska betala för rådgivning. Den främsta anledningen som anges är behovet av vägledning som utgår från individuella behov (55%) vilket är högre än det europeiska genomsnittet på 50%. 

Hela 70% av europeer är nöjda med de finansiella råd de får men denna siffra är något lägre för Sverige (64%). Den information som sparare får om sina finansiella produkter anses i det stora hela som bra (70%) men man efterfråga mer transparens i informationen.

Enligt Asgeir Thordarson, Head of Nordic region and Poland, Fidelity Worldwide Investment, är inte resultaten förvånande: “Vi ser generellt att förtroendet för finansiella rådgivare och motparter har minskat under krisen. Som bransch måste vårt främsta fokus vara att förstå kundes behov och agera utifrån det. Europeiska sparare efterfrågar ett mer moget och transparent förhållande med sin rådgivare som baseras på deras individuella behov.  Det är något som jag tror krävs för att bygga långsiktiga och varaktiga kundrelationer”.

 

 

Denna information är endast avsett för professionella investerare och bör inte användas av privata investerare. Denna information får inte reproduceras eller cirkuleras utan föregående tillstånd.
Denna information är inte avsedd för, och får inte ligga till grund för åtgärder av, personer i Storbritannien eller USA, utan är endast avsedd för personer bosatta i jurisdiktioner där de aktuella fonderna är godkända för distribution eller där inget sådant godkännande krävs.

Med Fidelity/Worldwide Investment avses FIL Limited och dess dotterbolag. Om inget annat anges kommer alla synpunkter från Fidelitys organisation. Fidelity tillhandahåller endast information om sina egna produkter och tjänster, och tillhandahåller inga investeringsråd baserade på individuella omständigheter. Fidelity, Fidelity Worldwide Investment och currency F-logotypen är varumärken som tillhör FIL Limited. Inga påståenden eller uttalanden som görs i detta dokument är juridiskt bindande för Fidelity eller mottagaren. Alla förslag omfattas av överenskomna kontraktsvillkor.
Utgiven av FIL Investments International (registrerat i England och Wales), godkänt och reglerat i Storbritannien Financial Services Authority. SSL1111N05/0512

Om Fidelity Worldwide Investment
Fidelity Worldwide Investment är en av världens ledande fondförvaltare och verkar i Europa, Mellanöstern, Sydamerika och Asien. Vi grundades 1969 och har över 5 000 anställda i 25 länder. Vi förvaltar för närvarande tillgångar motsvarande 1 900 miljarder kronor åt cirka 7 miljoner placerare runtom i hela världen – allt från stora institutioner och företag till privatpersoner. Vår investeringsfilosofi bygger på en aktiv, djupgående och analysdriven förvaltning.
Fidelity förvaltar fler än 740 fonder och våra fondförvaltare har stöd av bolagsanalytiker baserade i 12 länder. Fidelity Worldwide Investment är ett oberoende privatägt företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy