Skip to main content

Marknadsundersökning nybyggnation Bredaryd

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2019 12:06 CEST

En marknadsundersökning har under april/maj genomförts gällande intresse för nybyggnation i Bredaryd. 

Enkät har skickats ut till samtliga hushåll i Bredaryd/Lanna, cirka 2 000 stycken. Informationsträff hölls på Bredaryds Värdshus den 9 maj där 15 deltagare närvarade. Även biblioteket och bokbussen har hjälpt till med information och att vägleda vid ifyllande av enkäten. Enkäten har tagits fram gemensamt av Finnvedsbostäder och Värnamo kommun.

Drygt 130 svar har inkommit, av dessa bor 98 i villa eller gård på landet. 67 av 130 har svarat att de vill bo kvar på orten men i en annan typ av bostad och av dessa vill 40 bo i hyresrätt.

Svarsfrekvensen får anses vara ganska låg och av de som svarat är intresset ganska svalt för nybyggda lägenheter i Bredaryd.

Finnvedsbostäder har 180 lägenheter i Bredaryd och under 2018 var flyttfrekvensen drygt 15 %, vilket innebar att 28 lägenheter bytte hyresgäst. Kötiden är lite beroende på vilket bostadsområde som är aktuellt men knappt 1 år är den genomsnittliga kötiden i Bredaryd.

Finnvedsbostäder har bygglov för 7 lägenheter på Klockaregårdsvägen men vi avvaktar igångsättning för att först utvärdera partneringprojektet med Bygga GWG på Gästgivarevägen i Bor.

Parallellt med detta undersöks förutsättningarna för att bygga 18-24 Bo Klok lägenheter på Häggegårdsområdet med möjlig byggstart kring årsskiftet 2019/2020. Här krävs en förnyad konkurrensutsättning av det ramavtal som SKL har träffat och som Finnvedsbostäder kan avropa från.

Styrelsen beslutade 20190617 att genomföra en förnyad konkurrensutsättning av SKL:s ramavtal Nya Hus för uppförande av 3 byggnader innehållande 18 lägenheter fördelat på 6 st 2 rok, 6 st 3 rok samt 6 st 4 rok på Häggegårdsområdet i Bredaryd. Efter att den förnyade konkurrensutsättningen är genomförd tas ställning till om projektet ska genomföras.

Stanley Guldmyr

VD Finnvedsbostäder

Finnvedsbostäder AB är Värnamos kommunala bostadsbolag som äger och förvaltar mer än 2600 lägenheter och lokaler i Värnamo kommun.

Företaget har genom sitt stora fastighetsbestånd kapaciteten att erbjuda en variation av boenden i kommunen och samtidigt kunna möta individuella önskemål och krav på boende. Valfrihet och medbestämmande är viktiga ledord hos Finnvedsbostäder och målet är att underlätta för hyresgästen och alltid ge bästa möjliga service.

Sammanlagt omfattar bolagets verksamhet 155 569 kvm bostadsyta fördelat på 2 446 lägenheter, 182 lokaler och 746 garage. I samtliga fastigheter ansvarar Finnvedsbostäder för uthyrningen, den tekniska förvaltningen och förädlingen.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.