Skip to main content

Handlingsplan om demens hjälper brukare i Flen

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2014 09:00 CET

Nu ska det bli lättare för anhöriga och brukare som vill veta mer om hur Flens kommun jobbar med demenssjuka. En ny handlingsplan med en tydligare ansvarsfördelning hos personal, kommuner och landsting ska öka tryggheten för enskilda brukare och anhöriga. Planen finns tillgänglig på kommunens webbplats www.flen.se men även hos demenssamordnande sjuksköterska på äldre- och handikappomsorgen i Flens kommun.

- Beskrivningen ska vara en hjälp och en god service för brukare, anhöriga, vård- och omsorgspersonal, våra samarbetsparterlandstinget, intresseorganisationer och inte minst för våra kommuninvånare, säger Nina Rolf, planerings- och demenssamordnande sjuksköterska på socialförvaltningen i Flens kommun.
Handlingsplanen utgår dels från de nationella riktlinjerna från 2011 men också från riktlinjerna som den länsövergripande styrgruppen för närvård i Sörmland beslutat om. Den sätter brukaren i centrum och ska fungera som en god hjälp att förstå uppdrag och kontakter mellan kommun och landsting bättre så att brukaren inte upplever sig hamna ”mellan stolarna.” I planen beskrivs hur arbetet med demensvård fungerar, vad som är landstingets uppdrag och vad som är kommunens uppdrag. Den beskriver också de samverkande parternas roller, hur samarbetet fungerar, hur övergången mellan dem går till och var man kan vända sig vid frågor om demens. Den innehåller också en ganska omfattande kunskapsöversikt om demenssjukdomar och omvårdnad som kan ge läsare nya råd och kunskaper.

- Motivationen att få en utredning om man drabbats av demens har blivit allt högre hos våra invånare vilket har den positiva effekten att sjukdomen upptäcks tidigare. Med stigande ålder insjuknar allt fler. Över 85 års ålder så drabbas cirka hälften av de äldre av demens, säger Nina Rolf. Men den kan också utvecklas långt tidigare.

För närmare information, var vänlig kontakta:

Nina Rolf, planerings- och demenssamordnande sjuksköterska, Äldre- och handikappomsorgen, Flens kommun, tel 0157- 43 03 39.

Se även www.flen.se/demens

 Bildtext: Nu blir det lättare för demenssjuka och deras anhöriga att förstå kommunens och landstingets roller i vården av demenssjuka.

Foto: Gunnel Källstedt (fri användning)


I Flens kommun - hjärtat i Sörmland - bor ca 16 000 personer. Här finns ett sjudande småföretagande och bland hagar och sjöar många ekar och kor. Västra stambanan och väg 55 är viktiga förutsättningar för arbetsliv och företagande. De gör det möjligt att pendla till och från närliggande orter som Stockholm, Eskilstuna, Norrköping och Nyköping. Sedan några år har kommunen börjat ett omfattande utvecklingsarbete som resulterat i en ny vision, effektiviseringar av organisationen och nya samverkansprocesser med kommuninvånare. Det mest pågående ambitiösa treåriga projektet är att vända utvecklingen i skolan och skapa en skola att vara stolt över. Vi som lever och verkar här gör skillnad när vi fattar besluten inom ortsutveckling tillsammans. Dessutom använder vi hjärtat i vår relation till omvärlden. Välkommen hit!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera