Skip to main content

Indragna tåg och längre restider hämmar vår regions utveckling!

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 15:05 CEST

Nu hotas den regionala utvecklingen i Stockholm-Mälardalsregionen. Om de försämringar i tågtrafiken som nu diskuteras inom Trafikverket genomförs, innebär det kraftigt försämrade möjligheter för en positiv utveckling i regionen. Som en följd av att två nya tågoperatörer (och därmed totalt fyra!) vill köra fjärrtåg mellan Stockholm-Göteborg håller Trafikverket på att bereda plats för dem genom att antingen ta bort etablerad trafik helt (pendeltåget till Gnesta) eller genom att förlänga restiderna för regionaltågen såsom Sörmlandspilen (tågen får stanna för att bli omåkta av fjärrtågen).

Tågtrafiken är en grundläggande förutsättning för våra kommuners kompetensförsörjning och för att vi i realiteten ska kunna vara en del av den växande Stockholmsregionen och dess arbetsmarknad. Försämrade tågförbindelser kommer att leda till högre arbetslöshet och är därmed kraftigt negativt för den totala utvecklingen i kommunerna och regionen.

Det finns två problem med den nuvarande ordningen för tågtrafiken som leder fram till de förslag som nu riskerar att genomföras. Denna felaktiga ordning och brist på rimliga principer för prioritering måste ändras!

För det första måste regionaltrafiken och behovet av arbetspendling få en sådan
prioritering att den både på kort och lång sikt kan förbättras, inte försämras. Trafikverkets
prioriteringskriterier, måste ändras så att hänsyn tas till arbetspendling (vilket man inte alls gör idag, därav dessa förslag som skulle få förödande konsekvenser för pendlare).

För det andra måste fördelningen av tågtider ske med ett längre perspektiv än idag. Att som det är nu, riskera att varje år få stora förändringar i tåglinjer och tider är inte rimligt. Människors och företags beslut om bosättning och investeringar kräver trygghet och stabilitet när det gäller möjligheter till framförallt arbetsresor. Det bör därför finnas möjlighet att teckna ramavtal ett antal år framöver, det vill säga att boka upp tåglägen för att garantera rimlig kontinuitet.

Behovet av ökad kapacitet för tågtrafiken är tydligt och mot bakgrund av löften om bättre regional förbindelser har vi tidigare beslutat att vara med i finansieringen av Citybanan i Stockholm.  Trafikverket, regering och riksdag har ett ansvar att se till att dessa löften hålls. Annars har vi svårt att förstå varför vi skulle vara med i finansieringen.

Vi uppmanar Trafikverket, Regering och Riksdag att tillse att den regionala trafiken kan förbättras, och stoppa det som nu håller på att ske, - en kraftfull och för regionen allvarlig försämring.

Anders Berglöv, kommunstyrelsens ordförande Flens kommun (s)

Göran Dahlström, kommunstyrelsens ordförande Katrineholms kommun (s)

Johan Rocklind, kommunstyrelsens ordförande Gnesta kommun (s)

Jörgen Larsson, kommunstyrelsens ordförande Vingåkers kommun (s)

Åsa Kullgren, ordförande i  landstingsstyrelsen, Landstinget Sörmland (s)


I Flens kommun - hjärtat i Sörmland - bor ca 16 000 personer. Här finns ett sjudande småföretagande  bland hagar och sjöar, ekar och kor. Västra stambanan och väg 55 är viktiga förutsättningar för arbetsliv och företagande. De gör det möjligt att pendla till och från närliggande orter som Stockholm, Eskilstuna, Norrköping och Nyköping. Sedan några år har kommunen börjat ett omfattande utvecklingsarbete som resulterat i en ny vision, effektiviseringar av organisationen och nya samverkansprocesser med kommuninvånare. Det mest pågående ambitiösa treåriga projektet är att vända utvecklingen i skolan och skapa en skola att vara stolt över. Vi som lever och verkar här gör skillnad när vi fattar besluten inom ortsutveckling tillsammans. Dessutom använder vi hjärtat i vår relation till omvärlden. Välkommen hit!

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy