Skip to main content

Information om pågående skolstrukturutredning

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2006 09:36 CET

Bakgrund
BU-nämndens uppdrag om att utreda förändring av skolstruktur pågår och Barn -och utbildningsförvaltningen vill nu informera om vad man hittills kommit fram till och vilka tänkbara framtidscenarion man står inför.

Barn- och utbildningsförvaltningen har på nämndens uppdrag arbetat med utredningen sedan i augusti och har kommit fram till att efterfrågan på förskoleplatser samt elevantal i grundskolor kommer minska de närmaste fem åren, totalt sett över hela kommunen. Förskola med knappt 7% och grundskola med 5%.

I Flen tätort förväntas emellertid efterfrågan på plats i förskola öka med 8%, vilket motsvarar drygt två nya avdelningar. Även grundskolans tidiga årskurser beräknas ha en ökning med 150 elever år 2011, vilket motsvarar 6-8 klasser.

I Bettna, Hälleforsnäs, Malmköping och Sigridslund beräknas antalet barn i såväl förskola som grundskola minska kraftigt.

För att möta den förändrade efterfrågan och anpassa lokalstrukturen arbetar förvaltningen för närvarande med tre olika scenarier.

Alla tre scenarierna innehåller tänkbara åtgärder för att anpassa och möta den förändrade efterfrågan inom såväl förskola som grundskola vad gäller lokalvolym inom kommunens samtliga orter.

De tre scenarierna skiljer sig dock åt när det gäller frågan om det framtida antalet senareskolor, åk 6-9. Åtgärderna för att anpassa lokalstrukturen för att möta framtidens barn och elevantal blir delvis väldigt annorlunda om man väljer att ha kvar de tre senareskolor som finns idag eller om man väljer att lägga ner någon eller rentav två av dem.

Den färdiga utredningen kommer att överlämnas till den politiska nivån för behandling i Barn- och utbildningsnämnden den 21 dec. Utredningen kommer sedan att presenteras i Kommunfullmäktige i februari.

Med anledning av detta anordnas en presskonferens
Tid: Tisdag 21 november Kl 10.30
Plats: Stadshuset Flen
Sveavägen 1
642 81 Flen

Ytterligare Information
Barn- och utbildningsförvaltningen telefon 0157-191 76
Michael Martinsson, Barn-och utbildningschef telefon 0157- 191 33

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy