Skip to main content

Trendbrott för Flen i företagarranking

Pressmeddelande   •   Maj 06, 2014 12:09 CEST

Flens kommun klättrar 11 placeringar till plats 264 i Svenskt Näringsliv ranking över kommunernas företagsklimat. I de tre tyngsta frågorna, tjänstemännens och kommunpolitikernas attityder till företagande samt service till företagen, har placeringarna flyttats fram avsevärt, mellan 5-68 placeringar. Detsamma gäller upplevelsen av minskad konkurrens från kommunen.

- Elva placeringar är ingen stor förflyttning i sig men är ett trendbrott som skickar viktiga signaler till omvärlden om att vårt långsiktiga arbete börjar ge resultat, säger näringslivschef Mikael Larsson. Jag kopplar resultatet direkt till En-väg-in-gruppens arbete där vi jobbar aktivt med rutiner, service och bemötande av företagsfrågor. Nästa mål är att också höja nöjd-kund-index som Stockholm Business Alliance mäter regelbundet.

 
Jan-Erik Larsson, kommunstyrelsens ordförande s, dessutom företagare, är mycket glad över resultatet.

- Just detta att vi vänt i samtliga attitydfrågor är mycket viktigt. Företagarna upplever helt klart bättre attityder till företagande från både tjänstemän, politiker, allmänhet och media här i kommunen och det är väldigt glädjande. Det är och ska vara roligt att driva företag! Vi har tappat i kommunikations- och bredbandsfrågor,och igår ställde sig en enig kommunstyrelse bakom ett beslut att frigöra 5 milj kr för en utbyggnad av fibernät för bredband i kommunen. Det samt tåg, väg och flyg är prioriterade frågor för oss. Det finns helt klart mer att göra och analysera utifrån enkäten, och det kommer vi också att göra för att fortsätta klättra.

Regelbundna företagsbesök varje vecka med företrädare från kommunens politiska ledning, ett aktivare näringslivsarbete generellt, bättre bemötande av företagare och fler mötesplatser mellan politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare som Morgonsoffor, bedöms ha påverkat resultatet. Noterbart är också att nyföretagsamheten klättrat 29 placeringar i Flens kommun. Den allra största klättringen svarar medias attityder av företagen för. Företagare har tidigare upplevt att media skildrat företagandet allt för negativt men nu har bilden förändrats med 115 placeringar.

Rankingen baseras till två tredjedelar på enkätsvar från företagen mellan september-november 2013 och till en tredjedel på statistik från SCB och UC. Tvåhundra företag i Flens kommun tillfrågades varav drygt hälften svarade. Knappt hälften av företagen har 1-5 anställda och en tredjedel av de svarande företagen har 6-25 anställda. Sörmland klättrar generellt i undersökningen, bland raketerna finns Oxelösund, Vingåker och Katrineholm bland annat.

För mer information, var vänlig kontakta:

Mikael Larsson, näringslivschef, tel 0157-430140.

Se rankinglista I bifogad pdf.

 


I Flens kommun - hjärtat i Sörmland - bor ca 16 000 personer. Här finns ett sjudande småföretagande och bland hagar och sjöar många ekar och kor. Västra stambanan och väg 55 är viktiga förutsättningar för arbetsliv och företagande. De gör det möjligt att pendla till och från närliggande orter som Stockholm, Eskilstuna, Norrköping och Nyköping. Sedan några år har kommunen börjat ett omfattande utvecklingsarbete som resulterat i en ny vision, effektiviseringar av organisationen och nya samverkansprocesser med kommuninvånare. Det mest pågående ambitiösa treåriga projektet är att vända utvecklingen i skolan och skapa en skola att vara stolt över. Vi som lever och verkar här gör skillnad när vi fattar besluten inom ortsutveckling tillsammans. Dessutom använder vi hjärtat i vår relation till omvärlden. Välkommen hit!

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera