Skip to main content

Kunden är kung hos Flex Applications

Nyhet   •   Okt 20, 2016 13:20 CEST

Flex Löns användarförening på vårmöte i Örebro i april 2016.

Systemutveckling genomförs tillsammans med kunderna hos Flex Applications. Användarföreningar organiseras för att få ett kontinuerligt och strukturerat inflöde av idéer och förslag från kunderna. Ulf Särlvik, Regionschef på Flex Applications, är ansvarig för en av två användarföreningar hos Flex. Ulf Särlvik berättar hur arbetet går till i Flex Löns användarförening och hur det i slutändan resulterar i bäst möjliga lön- och HR system hos Flex Applications.

– Vi träffas två gånger om året, en gång på hösten och en gång på våren. Ofta i samband med att vi släpper nya versioner av våra system. Vi har en förening för tid- och res-systemen och en annan för lön- och HR, säger Ulf Särlvik.

Det är möten där referenskunder och medarbetare från Flex Applications träffas för att diskutera utvecklingsfrågor i tre skilda steg. Det första är ett ”finlirsteg” där det som utvecklats de senaste sex månader debatteras innan det släps på marknaden. Andra steget behandlar vad systemutvecklarna skall arbeta med de kommande sex månaderna och det tredje steget berör ett visst förbestämt tema. Detta tema kan handla om större frågor, ett exempel på ett sådant skulle kunna vara hur systemen ska kunna stödja regeringens krav på jämställdhetsplaner och löne-kartläggningar. Ett annat exempel är hur man ska anpassa systemen vid förändringar inom pensionsområdet. Diskussionerna kan också handla om att bryta helt ny mark, som att bygga systemstöd inom områden där Flex Applications inte varit tidigare.

– Referenskunder har mycket att vinna på att vara med i våra användarföreningar, de får en chans att påverka utvecklingen av våra system, vilket är till gagn för deras verksamhet, samtidigt som de exponerar verkligheten hos våra användare. Det är för oss en affärskritisk återkoppling, säger Ulf Särlvik, med eftertryck.

En av Flex Applications kunder är produkt- och miljötestföretaget Eurofins. Därifrån deltar lönespecialisten Eleonore Alm i användargruppen som utvecklar lönesystemet sedan tre år tillbaka:

– Jag får gehör för mina åsikter och kan påverka system-utvecklingen genom att vara med i användarföreningen. Många av oss sitter ganska ensamma ute på företagen och det är toppen att ha två dagar helt vikta åt att kunna träffa andra löneadministratörer och diskutera utvecklingsfrågor, säger Eleonore Alm.

De som är med i användarföreningarna från kundsidan är lön-, system-, och HR kompetenta personer. Från Flex deltar projektledare, konsulter, Ulf Särlvik från marknad samt Flex Löns produktchef.

– Nu träffas vi två gånger om året. I den bästa av världar skulle våra systemutvecklare – förutom dessa träffar – kunna vara i kontakt med våra referenskunder kontinuerligt. Vår digitala verklighet gör ju att funktioner och användargränssnitt kontinuerligt kan testas innan för mycket utvecklingsarbete görs. Ett utvecklingsarbete som kanske behöver rivas upp i ett allt för sent skede, säger Ulf Särlvik med eftertanke.

På frågan om vad som skulle kunna utvecklas i samarbetet mellan Flex Applications och kunderna i utvecklingsfrågor, svarar Eleonore Alm följande:

– Jag håller med Ulf om att möjligheten att kunna skapa ett utvecklar- och kundforum som kontinuerligt kunde upprätta en dialog kring systemutvecklingen skulle vara toppen. På det viset skulle vi även kunna få in friskt blod i diskussionerna. 

– Jag får gehör för mina åsikter och kan påverka systemutvecklingen genom att vara med i användarföreningen, säger Eleonore Alm.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.