Skip to main content

Flygbussarnas tider sökbara i Skånetrafikens reseplanerare

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2012 11:00 CEST

Skånetrafiken och Flygbussarna har ingått ett samarbete vilket gör det möjligt att söka även Flygbussarnas tider till Malmö Airport i Skånetrafikens reseplanerare.

- Samarbetet innebär att vi för första gången bjuder in kommersiella aktörer att informera om sin trafik i vår reseplanerare – en bra service för våra kunder, säger Henrik Dagnäs, direktör på Skånetrafiken.

Reseplaneraren är en samlingsplats där man kan söka all kollektivtrafik i Skåne och nu även då som första kommersiella aktör Flygbussarnas trafik. I Skånetrafikens reseplanerare kan man också söka cykelvägar inom Lund och Malmö

- Med Flygbussarna tar vi nu ett första steg till att göra det enkelt för våra kunder att söka information kring både kommersiell som samhällsfinansierad trafik och det rimmar väl med vårt uppdrag att göra det enkelt för våra kunder, avslutar Mats Persson, regionråd och ordförande i nämnden för kollektivtrafik.

- Vi är väldigt glada att vi nu kan visa våra tider till och från Malmö Airport i reseplaneraren. Det underlättar verkligen för resenärerna att kunna söka hela sin resa på ett och samma ställe och det i sin tur gynnar det kollektiva resandet, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.

För ytterligare information, kontakta;
Flygbussarna
Eva Tiséus, marknadschef
Tfn 08-479 32 36

Skånetrafikens presstjänst
Tfn 0451-28 85 03

Flygbussarna Airport Coaches erbjuder enkla och bekväma busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige. Flygbussarna trafikerar totalt åtta flygplatser två färjelägen och kör till och från nio städer. Flygbussarna arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och mer än varannan av alla resor som görs med Flygbussarna är fria från fossilt bränsle.