Skip to main content

Var fjärde nobbar säkerhetsbälte i bussen

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2012 09:15 CEST

Mer än var fjärde resenär, 27 procent, väljer att inte använda säkerhetsbälte i buss trots att det har varit lag på det sedan 2004. De grupper som är sämst på att spänna fast sig är storstadsresenärer och unga resenärer under 30 år. Män väljer bort bältet oftare än kvinnor. Det visar en ny Sifo-undersökning som Flygbussarna låtit göra.

Varje dag görs 3,5 miljoner resor i kollektivtrafiken runtom i Sverige. 1,9 miljoner av dessa resor sker med buss. Trots att det sedan 2004 är krav på att använda bälte när sådant finns, svarar mer än var fjärde resenär, 27 procent, att de aldrig eller oftast inte använder bältet.

– De flesta sätter reflexmässigt på sig säkerhetsbälte när de åker bil, men många har ännu inte fått den vanan i bussen. Våra chaufförer påminner om bältet men varje passagerare ansvarar själv för att verkligen använda det, säger Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna.

Undersökningen visar att storstadsresenärerna är klart sämre på att använda säkerhetsbälte än resenärer i mindre städer och på landsbygden. I Stockholm och Göteborg väljer 42 procent av passagerarna att resa bälteslöst. I Malmö utgör denna grupp hela 47 procent av bussresenärerna.

Unga resenärer mellan 15 och 29 år är betydligt sämre än andra på att använda bälte. I denna grupp svarar mer än hälften, 54 procent, att de aldrig eller oftast inte spänner fast sig. Motsvarande andel för resenärer över 65 år är 11 procent. Bland män väljer 32 procent bort bältet mot 23 procent för kvinnor.

– Det är allvarligt att så många, inte minst unga resenärer, hoppar över att använda säkerhetsbältet. Inom branschen behöver vi göra mer för att säkerhetsbältet ska bli lika naturligt att använda i bussen som i bilen, säger Eva Tiséus

Sifo har under perioden 6-12 mars frågat 1 000 svenskar: ”Använder du säkerhetsbälte när du åker buss, om det finns?” Bland de svarande som anger att de åker buss svarar 50 procent ”ja, alltid”, 22 procent ”ja, oftast”, 9 procent ”nej, oftast inte” och 18 procent ”nej, aldrig”.

Se hela Sifo-undersökningen nedan under relaterade dokument:

Kontakt:
Eva Tiséus, marknadschef på Flygbussarna, 070-313 29 02, eva.tiseus@flygbussarna.se

FAKTA: Vad säger lagen om säkerhetsbälte i buss?
• Det är lag på att använda säkerhetsbälte på bussar som är försedda med bälte.
• Bälten är sedan 1 januari 2004 obligatoriska på alla nya bussar med undantag för bussar som kör i tätortstrafik.
• Passagerarna är personligen ansvariga och kan bötfällas på samma sätt som en förare eller passagerare i en bil.
• Bötesbeloppet för att inte använda säkerhetsbälte är för närvarande 1 500 kronor.

Flygbussarna Airport Coaches erbjuder enkla och bekväma busstransporter till och från alla de stora flygplatserna i Sverige. Flygbussarna trafikerar totalt åtta flygplatser två färjelägen och kör till och från nio städer. Flygbussarna arbetar aktivt för att minska klimatpåverkan och mer än varannan av alla resor som görs med Flygbussarna är fria från fossilt bränsle.