Skip to main content

Förbos Höjdenvändan nominerat till nordiskt bostadspris

Pressmeddelande   •   Jul 23, 2012 15:57 CEST

Bostadsområdet Höjdenvändan i Lerum är som ett av tre projekt nominerat till NBOs bostadspris 2012.

NBOs bostadspris går till byggherren av ett nybyggt bostadshus, som färdigställts under perioden maj 2010 till april 2012. Huset ska på ett bra sätt lyckas beakta och förena kvalitet i boendet, miljömässiga aspekter och ekonomiskt rimliga lösningar med god arkitektur. Huset bör vara en typisk enhet i ett större sammanhang.

- Det är väldigt roligt att Höjdenvändan uppmärksammas på det här sättet, säger Förbos VD Ulla Hamnlund-Eriksson, stolt. Det började för nästan tio år sedan som en vision om att bygga fler bostäder i de områden vi redan hade. De nya husen skulle också ge värde åt de gamla husen.

De fyra kommuner (Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv) som äger bostads-bolaget Förbo är överens om att ett av de viktigaste målen med verksamheten är att bygga fler bostäder. Förbo ska också att bidra till kommunernas framgång. Genom att tillföra nya bostäder där många människor vill bo lever bolaget upp till de ställda målen. Att också ta ett ytterligare steg för att visa att det går att bygga miljöriktigt ger kommunerna goda exempel att visa för andra som är intresserade av att bygga.

- På Höjden har vi lyckats med utmaningen att kombinera önskan om att ta ytterligare ett steg mot energisnålt byggande och samtidigt skapa trivsamma hus där människor gärna vill bo.

 

NBO (Nordiska kooperativa och allmännyttiga bostadsorganisationer) är en ideell förening som grundades 1950. Syftet är att främja kontakterna mellan anslutna organisationer för utbyte av erfarenheter och samordning av gemensamma intressen. Vartannat år delar NBO ut ett pris till ett aktuellt bostadsprojekt. De tävlande ska vara anslutna till NBO eller någon av NBOs medlemsorganisationer. Priset delas ut vid NBOs årskonferens i Oslo den 31 augusti.

MEDLEMMAR I NBO

Danmark BL, Danmarks Almene Boliger, bransch- och intresseorganisation för almene boligorganisationer i Danmark.
Island Búseti Húsnæðissamvinnufélag, en kooperativ bostadsorganisation som ägs av sina medlemmar samt Felagsbustadir Hf, ett kommunalt aktiebolag som äger och förvaltar sociala hyresbostäder i Reykjavik.
Norge NBBL, Norske Boligbyggelags Landsforening, intresseorganisation för norska regionala boligbyggelag.
Sverige HSB, en kooperativ bostadsrörelse för bosparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning, Riksbyggen, en ekonomisk förening med huvuduppgiften att bilda, bygga och förvalta bostadsrättsföreningar samt SABO, Sveriges allmännyttiga bostadsföretag, bransch- och intresseorganisation för de allmännyttiga bostadsföretagen.


NBOs bostadspris delas ut vid årsmötet i Oslo den 31 augusti.


Förbo är ett bostadsföretag med ett brett utbud av lägenheter, parhus och radhus i de fyra attraktiva kommunerna; Härryda, Mölndal, Lerum och Kungälv.  Våra cirka 5 500 bostäder finns nära naturen
men aldrig långt från stadens puls.

Att våra hyresgäster ska trivas är viktigt för oss. Därför erbjuder vi stora möjligheter att påverka boendet. Vi kallar det Personliga hem. Vår styrka är ett långsiktigt strategiskt arbetssätt som utvecklar
hyresrätten.

 


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy