Tags

Föreningen skyddsvärnet

Socialt företag

Ideell organisation

Non profit

  • Styrelseordförande
  • Talesman
  • vngunnsdqtar.etbngstjmteroemzn@comheram.jvse
  • 070-51 80 546
Gunnar Engström är fil.kand och socionom, f.d. kriminalvårdsdirektör i Umeå och... Visa mer

  • Presskontakt
  • Pressansvarig
  • Marknad, kommunikation och press
  • eva.bernerskog@skyddsvarnet.se
  • 076-77 66 510
Eva Bernerskog är kulturvetare och fil.kand i bland annat... Visa mer

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.