Skip to main content

Ungdomar med psykisk ohälsa lämnas ensamma sommartid

Pressmeddelande   •   Jun 24, 2013 11:54 CEST

Sommaren borde vara en tid då vi alla kan få njuta av allt det fina runt omkring oss, vara lediga och ladda batterierna. För de som lider av någon form av psykisk ohälsa är det just precis tvärtom. Oro, ångest, depression eller en ätstörning tar inte semester. Många upplever stora tvivel under sommaren, då stöd och rutiner försvinner. Kraven ökar utseendemässigt, vi går mer lättklädda, bantningstips haglar över oss. Det finns även ett outtalat ”krav” på oss, att vi ska vara lyckliga och glada, under denna tid på året.

Vi på Tilia som jobbar med att bryta trenden med att den psykiska ohälsan bland unga ökar, vill fylla de glapp som samhället idag vittnar om för denna grupp människor. Vanligtvis bedriver vi vårt arbete enligt Tilia-modellen som innehåller tre steg; förebyggande, stödjande samt opinionsbildande arbete. Just under sommartid är det viktigt för oss att tydligt visa att när andra stänger ned, står vi kvar. Därför driver vi hela sommaren 2013 "sommarstöd" och erbjuder bla chatt, e-post, telefon, stödsamtal samt stödgrupper och öppna pysselkvällar.

Vi är tyvärr alldeles för väl medvetna om att unga med psykisk ohälsa hamnar mellan stolarna i vårt samhälle idag. Till oss på Tilia får man komma om man ”bara” vill prata av sig, vilket vi alla behöver ibland, har väntetid inför vård, vill ha uppföljning efter behandling etc. Vi har kunskaper inom de flesta områden som kan göra att man mår dåligt, såsom ätstörningar, oro/nedstämdhet, ångest, depression, kropp och utseende, självbild, frågor kring sexualitet (HBTQ), hedersrelaterade frågor samt religion, mobbning, utanförskap, sexuellt våld, självskadebeteende, neuropsykiatriska funktionshinder. Vi vill tydligt poängtera att hos oss är du välkommen precis som du är, du är kille/tjej/inte för frisk eller sjuk att söka dig till oss, säger Annesofie Blixt, projektledare för sommarstödet 2013.

Tilias sommaröppet stöds av Stiftelsen Oscar Hirsch minne samt är möjligt att genomföra tack vare volontärer som är certifierade i den vetenskapligt bevisade metoden “Första hjälpen till psykisk hälsa mot ungdomar” genom Mhfa, Mental Health First Aid, på uppdrag av NASP genom Karolinska Institutet. Projektledare Annesofie är grundare och verksamhetschef på Tilia och även är en av de 101 eldsjälar i Sverige som gör ett banbrytande arbete för barns rättigheter utsedd av Stenbecksstiftelsen 2012.


Tilia - trygghet, stöd & vägledning för unga

info@foreningentilia.se | www.foreningentilia.se | 076-345 16 92 | Twitter: @ForeningenTilia | FB: www.facebook.com/foreningentilia

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy