Skip to main content

Det nya Trafikverket kan lära mycket av flyget

Pressmeddelande   •   Apr 01, 2009 12:58 CEST

Föreningen Svenskt Flyg anser att förslaget att ersätta Vägverket och Banverket med den nya myndigheten Trafikverket som framgår i det betänkande som Nils-Gunnar Billinger idag överlämnat till regeringen är intressant. I betänkandet föreslås också att ett antal flygrelaterade frågor förs över från LFV och Transportstyrelsen till den nya myndigheten. Den frågan bör dock prövas ytterligare innan den nya myndigheten är på plats.

- Vår uppfattning är att alla sätt måste prövas för att åstadkomma den dynamiska samverkan mellan de olika transportslagen som så väl behövs, inte minst för att möta transporternas klimatutmaning, säger Peeter Puusepp, generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Att kontinuerligt hitta de bästa kombinationerna av de olika trafikslagen i en samlad planeringsprocess istället för att detta görs vart fjärde eller femte år ter sig då både logiskt och vettigt.

Dock finns det skillnader mellan trafikslagen som man även fortsättningsvis måste ta hänsyn till. Flygets behov av investeringar i infrastrukturen på framförallt flygplatserna bestäms utifrån de behov som finns på marknaden. Detta gör att genomförandet från idé till verklighet ofta går mycket snabbt, i vissa fall på ett par månader. Finansieringen sker genom avgifter som i slutänden resenärerna betalar via sina biljetter. Vägar och järnvägar finansieras via skattsedeln och tiden från idé via planering till genomförande spänner sig i många fall över 10-15 år.

- Den arena som de olika transportslagen spelar på är väldigt olika. Vi tror därför inte att det kommer att bli enkelt för en och samma myndighet att hantera frågor som rör det snabbfotade flyget samtidigt med frågor som rör vägar och järnvägar. Därför måste det prövas ytterligare om ett antal flygrelaterade frågor ska föras över till den nya myndigheten, säger Peeter Puusepp.

När frågor tidigare förts över från Luftfartsverket, med sin nära och djupa kontakt med flygbolagen, till Luftfartsstyrelsen och sedermera Transportstyrelsen, har man sett vissa tendenser till brister i förståelsen för flygbranschens ekonomiska verklighet. Kostnadsökningar har ofta förts över på flygplatshållare och flygbolag utan att detta diskuterats eller förankrats. Det viktiga för flygets del är att det finns ansvariga myndigheter som utgår från att flyget har en självklar roll i framtidens transportsystem och då arbetar med flygbranschens övriga aktörer och inte mot. Det är också viktigt att det självfinansierande flyget inte fastnar i någon slags planeringsbyråkrati som man hittills sluppit.

- Jag hoppas att den nya myndigheten kan ta till sig av det positiva med de snabba, enkla och smidiga planeringsprocesser som hittills präglat flygets infrastrukturbehov och applicera dessa erfarenheter på planeringen av de anslagsfinansierade vägarna och järnvägarna, säger Peeter Puusepp.

För ytterligare information var god kontakta:

Peeter Puusepp, generalsekreterare, Föreningen Svenskt Flyg, telefon 070-233 07 91

Föreningen Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att hos utvalda målgrupper stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy