Skip to main content

DN gör det enkelt för sig – tyvärr blir det inte riktigt rätt

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2009 15:19 CET

DN har idag publicerat en artikel med rubriken "Grönt flyg får priset att lyfta". Artikeln är baserad på en rapport från SIKA om Flygtrafikens externa effekter och internaliseringsgrad 2008. Tyvärr drar DN felaktiga slutsatser av rapporten.

- I rapporten framgår det att när flyget som första trafikslag blir en del av EU:s system för handel med utsläppsrätter om några år kommer flyget att liksom persontrafik på järnväg betala fullt ut för sina utsläpp - tyvärr framgår detta inte i DN:s artikel, säger Föreningen Svenskt Flygs generalsekreterare Peeter Puusepp. Handelssystemet kommer att omfatta allt trafikflyg som lyfter och landar på en flygplats inom EU.

I artikeln konstateras också att det idag är svårt att hitta ett internationellt gångbart system för att hantera miljökostnaderna för flygningar i internationellt luftrum. Även om det ännu inte är klart, tyder mycket på att EU kommer att föreslå att internationellt flyg ska bli en del av den klimatregim som ska efterträda Kyotoprotokollet och som ju ska beslutas under Köpenhamnsmötet i höst.

- Föreningen Svenskt Flyg välkomnar en sådan lösning, säger Peeter Puusepp. Det ligger helt och hållet i linje med den internationella flygbranschens mål att uppnå en koldioxidneutral tillväxt till år 2020 och dess vision om ett helt koldioxidfritt flyg år 2050.

DN drar också långtgående slutsatser om hur biljettpriserna kommer att påverkas av flyget i större grad betalar för sina utsläpp.

- Det går inte att extrapolera fram det DN kallar ett klimatvänligt biljettpris från några godtyckligt tagna exempel på dagens biljettpriser på några resmål som DN gjort, säger Peeter Puusepp. Istället måste man utgå från de kostnader som ett flygbolag har för att producera en sådan resa. Av förklarliga skäl är det bara respektive flygbolag som kan göra en sådan kalkyl. Det är framförallt inte givet att när flyget i ökad grad kommer att betala för sina utsläpp, dvs. när flyget blir en del av handelssystemet, att detta kommer att slå igenom proportionellt på den stora variation av biljettpriser som finns. Vissa biljetter kommer säkert att bli dyrare, andra kan mycket väl bli billigare.

För ytterligare information var god kontakta:

Peeter Puusepp, generalsekreterare, Föreningen Svenskt Flyg, telefon 070-233 07 91

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera