Skip to main content

Flyget har en viktig roll i framtidens resor och transporter

Pressmeddelande   •   Sep 30, 2008 15:09 CEST

Regeringen har i den infrastrukturproposition man idag presenterat bl.a. föreslagit att det regionala och lokala inflytandet i de regionala flygplatsernas utveckling ska öka. Föreningen Svenskt Flyg är i grunden positiv till en sådan förstärkning av det regionala och lokala inflytandet. Vi ställer oss däremot kritiska till att regeringen nu föreslår att den lokala- och regionala nivån ska drabbas av ökade kostnader för de regionala flygplatserna.

Vår åsikt är att det är självklart att staten måste leva upp till det av riksdagen beslutade målet om att hela Sverige ska ha tillgång till ett väl fungerande transportsystem. Med förslagen i regeringens infrastrukturproposition finns det en stor risk att statens självklara roll som garant för den nationella infrastrukturen kommer att urholkas.

- Jag är glad över att regeringen skriver att flyget har en viktig roll när det gäller att tillgodose behovet av det långväga resandet, säger Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg. Det förefaller som att regeringen har en god insikt om både inrikesflygets betydelse för den regionala tillväxten och flygets självklara roll för Sveriges möjligheter att ta delta i globalt sammanhang. Med den bakgrunden ser jag det som något märkligt att man nu i olika steg förefaller vilja släppa det statliga ansvaret för att säkerställa flygets infrastruktur.

För resor inom Sverige är flyget en del av kollektivtrafiksystemet, på samma sätt som flyget för de internationella resorna idag i praktiken är kollektivtrafiksystemet. I stort sett alla flygresor är en del av en resekedja där åtminstone ett annat trafikslag utöver flyget ingår. Flyget är därför beroende av en positiv samverkan med andra trafikslag och därmed också beroende av att de andra trafikslagens infrastruktur håller en sådan standard att dessa trafikslag ges möjlighet att utvecklas.

- De förslag som regeringen idag presenterat innebär förbättrade möjligheter för människor att ta sig dit de behöver med det transportslag de själva väljer oavsett anledningen till resan, säger Peeter Puusepp, generalsekreterare i Föreningen Svenskt Flyg. Det är inte minst positivt att regeringen uppmärksammat behovet att integrera effektiva kollektivtrafiksystem med de viktigaste flygplatserna.

Det är av nationell vikt att säkerställa att Arlanda kan fortsätta utvecklas. Arlandas roll både för inrikesflyget och för att behålla och utveckla den internationella tillgängligheten med flyg till och från Sverige kan inte nog understrykas. Förbättrad tillgänglighet med kollektivtrafik är en viktig del i detta.

Föreningen Svenskt Flyg delar inte regeringens bedömning att inrikesflyget med automatik kommer att få stå tillbaka för en allt snabbare, effektivare, mer kundanpassad och miljövänligare tågtrafik.

- Vi får inte glömma bort att regeringens proposition bara en första del i en lång händelsekedja innan resenärerna får ta del av påtagligt förbättrade tågförbindelser, säger Peeter Puusepp. För resenären är det här och nu som gäller när man väljer hur man tar sig från A till B.

Det finns också delar av landet där det sannolikt inte är rimligt att bygga nya järnvägar för att påtagligt korta restiderna. Stora delar av Norrland, Gotland, sydöstra Sverige är exempel på detta. Där har inrikesflyget en självklar roll inte bara idag men också i framtiden. Även på andra sträckor där andra trafikslag redan är konkurrenskraftiga har flyget en fortsatt viktig roll att spela - inte minst därför att det inte skulle finnas kapacitet nog att i de andra trafikslagen ta emot även flygets resenärer.

De förslag som regeringen idag lägger kommer enligt Föreningen Svenskt Flygs uppfattning förbättra möjligheterna för transportnäringen att tillsammans möta den gemensamma utmaning som ligger i att minska transportsektorns klimatpåverkan.

- Den globala flygbranschen har nyligen ställt upp målet om en koldioxidneutral tillväxt år 2020 och visionen om ett helt koldioxidneutralt flyg år 2050, konstaterar Lena Micko och Peeter Puusepp. Utvecklingen går nu snabbt och ny teknik, nya bränslen, förbättrad trafikledning kommer att introduceras i rask takt, vilket gör att flyget kommer att klara sin del av denna utmaning. Vi vill dock poängtera att alla delar av transportnäringen måste samverka för att få ner transportsektorns samlade utsläpp av koldioxid.

För ytterligare information var god kontakta:

Lena Micko, ordförande, Föreningen Svenskt Flyg, telefon 070-640 68 94

Peeter Puusepp, generalsekreterare, Föreningen Svenskt Flyg, telefon 070-233 07 91

Föreningen Svenskt Flyg kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att hos utvalda målgrupper stärka förtroendet för det kommersiella flyget och flygindustrin så att dessa ges möjligheter att verka och utvecklas i Sverige.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy