Skip to main content

Ny rapport från Svenskt Flyg: "Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft" skriven av Nima Sanandaji

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 14:00 CET

För att vi i Sverige överhuvudtaget ska kunna bedriva handel och för att få fler framgångsrika företag som både ger oss arbetstillfällen och välstånd krävs nya affärer. Affärer som skapas via personliga möten. Vår konkurrenskraft hänger på investeringar, nya idéer, forskning och innovationer. Globaliseringen kräver att vi måste röra på oss över hela världen, något som är omöjligt utan flyg. Tillgänglighet har en direkt koppling till tillväxt. Tyvärr har Sveriges närhet till omvärlden kontinuerligt försämrats sedan 2002 och för att vi inte ska tappa ännu mer krävs det att våra beslutsfattare vågar planera för framtidens infrastruktur. Detta visar rapporten Full fart framåt! Flygets betydelse för jobb, innovationer och lokal utvecklingskraft skriven av Nima Sanandaji. 

De satsningar på infrastruktur som beslutas nu kommer att avgöra Sveriges närhet till världen, inte bara inom en snar framtid – utan i än större utsträckning på 15–20 års sikt. Den förväntade ökningen av den globala flygtrafiken, liksom nya samhällstrender, innebär att flyget blir allt viktigare för samhällsekonomin. Detta medför att det finns väl underbyggda skäl att investera i den transportinfrastruktur som främjar smidiga flygkommunikationer. Ju bättre möjligheterna blir att resa inom och utom Sverige, desto bättre förutsättningar skapas för innovationer, jobbtillväxt och regional utveckling

– Flygkommunikationer spelar idag en avgörande roll för högkvalificerade näringar och forskning. I takt med att vi övergår till ett alltmer kunskapsbaserat samhälle ökar inte enbart utbytet genom elektronisk kommunikation, utan också det personliga utbytet. Individer med expertkunskaper behöver resa för att fördjupa kunskapsutbytet. Mycket riktigt visar forskningen att kunskapsintensiva företag tenderar att etablera sig i nära anslutning till flygplatser. När restiden minskar expanderar tjänstemarknadernas storlek och främjar högre specialisering och ökad konkurrens. Att tjänsteexporten stigit till 15 procent av den samlade ekonomiska produktionen i Sverige illustrerar behovet av snabba personliga resor över gränserna säger rapportförfattaren Nima Sanandaji.

Merparten av turisterna som kommer till Sverige färdas via flyget. Idag omsätter turistnäringen nära 255 miljarder kronor årligen och bidrar med motsvarande över 160 000 helårsanställningar. Sverige har ett stort behov av de jobbmöjligheter som ökade turistflöden innebär, dels eftersom arbetstillfällena kan skapas i glesbebodda delar av landet och dels eftersom turismnäringen skapar instegsjobb för ungdomar. Men vi måste hävda oss i den omfattande globala kampen om turisterna. Det har visats att upprättandet av nya flyglinjer tydligt ökar attraktionskraften för det stigande antalet turister. I sammanhanget finns goda skäl att investera i flyginfrastruktur, liksom transportvägarna till och från flygplatserna. 

Som bland annat OECD vid flera tillfällen påpekat har svenska regeringar under senare tid konsekvent investerat för lite i all infrastruktur, vilket lett till en försämring av företagsklimatet.

– Det svenska näringslivet har hittills varit en vinnare när avstånden i världen har krympt, men riskerar nu att straffas när vår koppling mot omvärlden försämras. Konsekvenserna är betydelsefulla, för i potten ligger BNP-tillväxt, jobbskapande och produktivitetsförbättringar. Sverige har en plats på världskartan som är större än vår storlek i positiv bemärkelse. Det som är viktigt för Sverige som nation är att förstå vad som driver tillväxt. Vi får inte bli feta katter och luta oss tillbaka. Öppenheten är ett nyckelord och vi måste behålla den mot omvärlden på alla plan. Vi måste säkra för frihandel och globala transporter och en plats på världskartan även i framtiden säger Anna Wilson, generalsekreterare, Svenskt Flyg.


Ladda ner rapporten här » 


För mer information: 

Nima Sanandaji, författare till rapporten är samhällsdebattör och analytiker. Han är teknologiedoktor vid KTH och har författat åtta böcker om olika samhällsfrågor samt bidragit till två antologier, han nås på nima@sanandaji.se

Anna Wilson, Generalsekreterare på Svenskt Flyg nås på anna.wilson@svensktflyg.se alt 0709 263177.

Föreningen Svenskt Flyg är en intresseorganisation som kommunicerar idéer, åsikter och kunskap om det kommersiella flyget och flygindustrin i Sverige. Syftet är att öka medvetenheten om flygnäringens ekonomiska och sociala samhällsnytta så att flygnäringen ges möjligheter att verka och utvecklas till i Sverige. Svensk flygnäring skapar över 80 000 jobb i Sverige plus ytterligare 100 000 jobb inom turistnäringen och bidrar årligen med 53 miljarder till svensk BNP. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy