Skip to main content

Konjunkturen för småföretagen i Sjuhärad lägre än förväntad

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 13:30 CEST

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året, betydligt mer än vad företagarna förväntade sig förra året. Sjuhärad, som förra året hade den starkaste konjunkturen i länet, har nu upplevt en avmattning. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.


Småföretagen upplever trots allt en fortsatt relativt god tillväxt även om konjunkturtoppen har passerats. De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader.

- I företagarens gener finns utvecklingsviljan och tron på att lyckas, så jag är inte särskilt förvånad över att de västsvenska företagen inte nått upp till de egna förväntningarna från föregående år. Ribban ligger högt och för att nå upp till den måste vi komma till rätta med det stora tillväxthindret; att hitta lämplig arbetskraft. Vi måste helt enkelt sätta fler människor i arbete för att öka tillväxten. Sedan tycker jag att ingen företagare skulle behöva uppleva politisk oförutsägbarhet som ett tillväxthinder. Långsiktighet och tydlighet är viktigt för företagare, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

De främsta orsakerna till nedgången jämfört med föregående undersökning är en svagare ökning i företagens orderingång, sysselsättning och omsättning.

- Jag som företagsrådgivare ser en större riskmedvetenhet bland småföretagarna i Sjuhärad. Många av våra kunder ser ljust på framtiden, men de är också medvetna om att tuffare tider kan tänkas komma framöver. Detta medför en större försiktighet vid beslut gällande framtida investeringar och kostnadsökningar i bolagen, vilket påvisar en god insikt, men som får hämmande effekter på tillväxten och konjunkturen i Sjuhärad, säger Viktor Evermyr, företagsrådgivare Sparbanken Sjuhärad.

Ta del av rapporten här: Småföretagsbarometern 2019

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland, 070-775 84 00
Viktor Evermyr, företagsrådgivare Sparbanken Sjuhärad, 033-16 68 28

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och har producerats av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank.

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.