Skip to main content

Konjunkturen för småföretagen i Skaraborg är starkast i länet

Pressmeddelande   •   Jun 11, 2019 13:30 CEST

Konjunkturen för länets småföretag har försvagats under det senaste året, betydligt mer än vad företagarna förväntade sig förra året. I Skaraborg ser vi dock en fortsatt positiv konjunkturutveckling och dessutom ser nästan sju av tio goda möjligheter att växa. Det visar Småföretagsbarometern, som presenteras idag av Företagarna, Sparbankernas Riksförbund och Swedbank.

De främsta hindren för företagens tillväxt är svårigheterna med att hitta lämplig kompetens, tuff konkurrens och höga arbetskraftskostnader.

- I företagarens gener finns utvecklingsviljan och tron på att lyckas. Ribban ligger högt och för att nå upp till den måste vi komma till rätta med det stora tillväxthindret; att hitta lämplig arbetskraft. Vi måste helt enkelt sätta fler människor i arbete för att öka tillväxten. Sedan tycker jag att ingen företagare skulle behöva uppleva politisk oförutsägbarhet som ett tillväxthinder. Långsiktighet och tydlighet är viktigt för företagare, säger Mikael Erlandson, regionchef på Företagarna Västra Götaland.

De främsta orsakerna till att konjunkturutvecklingen är fortsatt positiv i Skaraborg är en kraftigt ökad sysselsättningstillväxt.

- Vi på Sparbanken Lidköping upplever det som investeringsviljan är något lägre just nu jämfört med förra året, men vi tror på en ökad tillväxttakt, säger Annika Johansson, Sparbanken Lidköping.


Ta del av rapporten här: Småföretagsbarometern 2019

För ytterligare information, kontakta:

Mikael Erlandson, regionchef Företagarna Västra Götaland, 070-775 84 00
Annika Johansson, företagschef Sparbanken Lidköping, 070 668 66 39

Småföretagsbarometern är Sveriges största konjunkturindikator inriktad speciellt på småföretagskonjunkturen och har genomförts sedan 1985. Undersökningen omfattar 4000 företagare inom det privata näringslivet med 1-49 anställda och har producerats av Företagarna, Sparbankernas riksförbund och Swedbank. 

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.