Skip to main content

Småföretagen i regionen fortsätter skapa nya jobb trots dämpad konjunktur

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2013 10:22 CEST

Småföretagen fortsätter att dra tillväxten i Sverige totalt sett. Det visar
vårens Småföretagsbarometer från Företagarna och Swedbank. Trots att den svenska
och internationella konjunkturen dämpats betydligt sedan i höstas visar
småföretagen en fortsatt tillväxtkraft. Konjunkturen i Västra Götaland är något
starkare än i riket som helhet. Företagen ser nu dessutom ljuset i tunneln, och
räknar med betydligt starkare konjunktur på ett års
sikt.

Konjunkturen i Västra Götaland är något starkare än i riket som helhet.
Länets konjunkturindex har dock sjunkit från 42 till 34. Det är industrin som
står för nedgången i regionen och indikatorn har fallit till historiskt låga
värden, från 68 till 19. Tjänstesektorn har dock återhämtat sig något. 

Efter ett lite svagare 2012, räknar nu företagen i regionen med att
konjunkturen vänder under de kommande 12 månaderna och 57 % ser goda
expansionsutsikter på sikt. 

-          Trots att småföretagen har det lite tuffare nu så fortsätter man
att skapa nya jobb, säger Maria Derner, regionchef Företagarna Västra
Götaland.

Expansionsmöjligheterna hämmas dock av olika tillväxthinder. De största
hindren (utöver den svaga efterfrågan i den internationella krisens spår) för
företagen i Västra Götaland är höga arbetskraftskostnader (18%), att man inte
vill växa (16%) och bristen på arbetskraft (14%).

-          Omvärldens attityder är viktiga. Det måste vara ok att driva
framgångsrika företag och tjäna pengar. Småföretagare står trots allt för fyra
av fem nya jobb, säger Maria Derner.

Småföretagen är Sveriges största arbetsgivare och har de senaste 20 åren
svarat för 4 av 5 nya jobb i ekonomin. Åtgärder som förbättrar deras
tillväxtmöjligheter är därför oerhört viktiga för framtida jobb och välstånd.

För mer information:
Maria Derner, regionchef Företagarna Västra Götaland,
0707-75 84 60

Företagarna är Sveriges största företagarorganisation. Vi representerar över 70 000 företagare och har 260 lokalföreningar som utgör ett brett nätverk. Våra medlemmar är företagare som äger sina egna företag eller som stöttar vårt arbete.