Skip to main content

NY KURS: Strategisk prissättning och innovativa prismodeller

Nyhet   •   Mar 16, 2015 11:50 CET

Fem års studier ligger bakom kursen Strategisk prissättning och innovativa prismodeller. Det är Einar Iveroth och Mathias Cöster - båda forskare vid Uppsala Universitet - som på ett praktiskt och teoretiskt grundat sätt leder kursen.

Iveroth och Cöster har skrivit boken Prissättning, vilken ingår som litteratur i denna kurs som omfattar en heldag. Undervisningen sker i Stockholm eller direkt online via FEI:s tvåvägskommunikationssystem FEI FLEX.

- Pris har en omedelbar inverkan på intäkterna och hur man sätter pris är avgörande för alla verksamheter. Denna spjutspetskurs ger dig de verktyg som du behöver för att utveckla innovativa prismodeller och strategier som förbättrar din affärsmodell. Den ger dig också fronten inom prissättningsfrågor, berättar Einar Iveroth.

Förutom den teoretiska grunden får du under kursdagen handfast kunskap som illustreras med aktuella fall ur svenskt och internationellt näringsliv. Kursmaterialet är bland annat grundat på forskning som gjorts med Ericsson som typexempel; där har Cöster och Iveroth deltagit i utvecklingen av en rad olika modeller för prissättning.

För vem?

Kursen är lämplig för dig som jobbar med prissättningsfrågor, såväl externa som interna, inom kommunal, statlig och privat sektor.

Kursinnehåll

  • Vad är en prismodell och vad består den av?
  • Verktyg för att analysera prismodeller, affärsmodeller och affärsekologier
  • Fronten inom prissättningsforskning
  • Exempel på innovativa prismodeller
  • Genomgång av teorin och praktisk övning i att arbeta med prismodeller
  • Analys av prisexempel från deltagarnas egen vardag
  • Gemensam diskussion om olika prisutmaningar

Genomförande

Deltagarna kommer att arbeta praktiskt med att analysera innovativa prismodeller och strategiska prisstrategier – tillämpat på ett gemensamt fall – och få handfasta tips och verktyg. Dessutom kommer seminarieledarna att ge exempel på innovativa prismodeller och visa hur olika modeller kan användas i praktiken för att ge största möjliga effekt på en organisations förmåga att prissätta. Rent konkret består förmiddagen av en presentation och en gemensam gruppövning. På eftermiddagen kommer deltagarna tillämpa olika verktyg på verkliga fall som avslutas med uppsummering och lärdomar.

Efter kursen

Efter kursen kommer du att kunna analysera din egen (eller annan) organisations prismodell. Vidare sätta dessa prismodeller i relation till organisationens affärsmodell och affärsekologi. De kunskaper och verktyg du får från kursen gör att du kan utveckla dina egna innovativa prismodeller och prissättningsstrategier för din organisation.

KONTAKTA FEI FÖR MER INFORMATION:

Mejla: info@fei.se

Ring: 08-545 137 90

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.