Skip to main content

Människan bakom förhandling - ny bok av lärare på FEI

Pressmeddelande   •   Dec 20, 2013 14:34 CET

Förhandlar gör vi dagligen och ibland är vi inte ens medvetna om att vi förhandlar. Det handlar om människor med känslor och övertygelser som möts och skall komma överens. Jan-Åke Björck är lärare på FEI i Effektiv förhandlingsteknik - med nästa start 10 februari 2014. Lagom till jul kommer hans senaste bok: Människan bakom förhandling.

I en tid då virtuell kommunikation börjar redan på dagisnivå publiceras nu rapporter om att rädslan för personliga möten växer. Möjligheterna att få kontakt är mer omfattande, inte minst genom de sociala nätverken. Alltfler tycks dock dra sig från att lyfta luren eller boka ett möte IRL till förmån för ett opersonligt snabbt mail.

Enligt Jan-Åke Björck baseras en god förhandling på mänsklig direktkontakt och hans grundtes är att: För att komma så långt som möjligt i en förhandling måste man både ge och ta.

Boken sätter in läsaren i konkreta exempel, där förhandling förekommer på olika nivåer, och ökar förståelsen för såväl dess basala inverkan på våra liv, som dess helt avgörande funktion i situationer där en överenskommelse utgör skillnaden mellan liv och död.

Det finns aldrig bara en vinnare i en förhandling. Antingen är det två vinnare eller två förlorare. Det genomsyrar Jan-Åke Björcks humanistiska och sympatiskt illustrerade genomgång av människan i en förhandlingssituation.

Fokus i boken ligger inte bara på vad du skall göra utan också på hur du skall göra när du förhandlar.

Hur du skapar förtroende och får folk att lyssna på dig som person. Hur du undviker missförstånd. Hur du hanterar dina känslor.

Boken ger dig praktiska råd som du direkt kan ta med dig in i verkliga livet. Detta resulterar i att du bättre kan komma överens med människor inom såväl ditt yrkesliv som i vardagliga situationer.

Detta överensstämmer med FEI:s ambition att anlita lärare som har grundad förankring i näringslivet. Frågor om utbildningar inom förhandling och presentationsteknik? Ring oss gärna på 08-545 137 90 eller via e-post: info@fei.se.

FEI Företagsekonomiska Institutet har utbildat näringslivet sedan 1888. Nu ligger vi långt framme i distansbaserad utbildning och kan erbjuda allt från korta kurser till fleråriga akademiska program. Ett historiskt utbildningsföretag för framtiden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera