Senaste nyheterna

FOJAB vill utveckla en metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltnings-skeden. På så vis kan byggnader utformas med hänsyn till dess klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv.
FOJAB vill utveckla en metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltnings-skeden. På så vis kan byggnader utformas med hänsyn till dess klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv.

FOJAB & IVL utvecklar verktyg för en klimatsmart byggbransch

Tillsammans med ILV Svenska miljöinstitutet har FOJAB tilldelats finansiering från Energimyndigheten för projektet LCA-driven design av byggnader. Projektets målsättning är att utveckla en metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltnings-skeden. På så vis kan byggnader utformas med hänsyn till dess klimatavtryck ur ett livscykelperspektiv.

Sociala medier

Nu kan vi skapa hållbara byggnader på riktigt! FOJAB och IVL Svenska Miljöinstitutet har fått finansiering från Energimyndigheten för projektet LCA-driven design av byggnader. Målet är att utveckla en branschgemensam metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltningsskeden🌿🙌🏻🌿

#FOJAB #hållbarhet #hållbartbyggande

Nu kan vi skapa hållbara byggnader på riktigt! FOJAB och IVL Svenska Miljöinstitutet har fått finansiering från Energimyndigheten för projektet LCA-driven design av byggnader. Målet är att utveckla en branschgemensam metod för att synliggöra byggnadens klimatavtryck redan i tidiga gestaltningsskeden🌿🙌🏻🌿 #FOJAB #hållbarhet #hållbartbyggande

Triangeln, Malmö.⁠
⁠
Oldie but goldie!⁠
⁠
Vid stationen Triangeln i Malmö har FOJAB uppfört lägenheter, galleria och kontorshus. Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. ⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠
⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#interiorarchitecture #landscapearchitecture #landskapsarkitetur⁠

Triangeln, Malmö.⁠ ⁠ Oldie but goldie!⁠ ⁠ Vid stationen Triangeln i Malmö har FOJAB uppfört lägenheter, galleria och kontorshus. Högst uppe kröns både gathus och höghus av partier med gyllene mässingsplåt. Gårdsmiljöerna är uppbyggda på taket till gallerian, på tre olika nivåer med ett stort utbud av vistelseplatser och upplevelser. Växtmaterialets karaktär och sammansättning ger grönska och skönhet under stora delar av året och tydliggör årstidernas växlingar. ⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠ ⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#interiorarchitecture #landscapearchitecture #landskapsarkitetur⁠

#blackouttuesday

#blackouttuesday

Vi ritar nytt bostadshus i Brunnshög!🌿

På ett attraktivt läge intill Gryningsparken i södra Brunnshög har vi ritat bostadskvarteret Gryningen 3 åt Peab. Kvarteret får en varierad arkitektur och rymmer 80 Svanenmärkta bostadsrätter i olika storlekar med fokus på hållbarhet och gemenskap. Gryningen 3 kommer även att bli testprojekt för att undersöka utmaningar och möjligheter med byggrobotik inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ACon 4.0.

Vi ritar nytt bostadshus i Brunnshög!🌿 På ett attraktivt läge intill Gryningsparken i södra Brunnshög har vi ritat bostadskvarteret Gryningen 3 åt Peab. Kvarteret får en varierad arkitektur och rymmer 80 Svanenmärkta bostadsrätter i olika storlekar med fokus på hållbarhet och gemenskap. Gryningen 3 kommer även att bli testprojekt för att undersöka utmaningar och möjligheter med byggrobotik inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ACon 4.0.

Lisa Mannheimer är arkitekt och ansvarig för kompetensområdet Inredning på FOJAB. Hon brinner för att skapa invändiga miljöer som håller över tiden men som innehåller något extra och som visar på omsorg om människor och miljö. Viktiga frågor i dessa tider. Vi passade på att ställa några frågor till Lisa.
#FOJAB #inredningsarkitektur #hållbarhet

Lisa Mannheimer är arkitekt och ansvarig för kompetensområdet Inredning på FOJAB. Hon brinner för att skapa invändiga miljöer som håller över tiden men som innehåller något extra och som visar på omsorg om människor och miljö. Viktiga frågor i dessa tider. Vi passade på att ställa några frågor till Lisa. #FOJAB #inredningsarkitektur #hållbarhet

G:a Köket, Socialhögskolan. Lund⁠
⁠
Våren 2019 invigdes Socialhögskolans nya lokaler i Lund i ett hus som från början inhyste det gamla köket till Lunds Lasarett, där av benämningen G:a Köket. Här har vi arbetat med inredning av lärosalar, studieplatser, hörsal, café och kontorsarbetsplatser. ⁠
⁠
Fokus har varit att skapa en miljö som är hållbar över tid men också känns attraktiv och modern för studier och arbete. Husets historia och gedigna materialpalett satte grunden och utgångspunkten för val av material, möbler och textilier med kvalitet. Uppdraget innehöll också en del återbruk. ⁠
Det gillar vi!⁠
⁠
⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠
⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#interiorarchitecture #interior #upcycledesign #interiordesign

G:a Köket, Socialhögskolan. Lund⁠ ⁠ Våren 2019 invigdes Socialhögskolans nya lokaler i Lund i ett hus som från början inhyste det gamla köket till Lunds Lasarett, där av benämningen G:a Köket. Här har vi arbetat med inredning av lärosalar, studieplatser, hörsal, café och kontorsarbetsplatser. ⁠ ⁠ Fokus har varit att skapa en miljö som är hållbar över tid men också känns attraktiv och modern för studier och arbete. Husets historia och gedigna materialpalett satte grunden och utgångspunkten för val av material, möbler och textilier med kvalitet. Uppdraget innehöll också en del återbruk. ⁠ Det gillar vi!⁠ ⁠ ⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠ ⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#interiorarchitecture #interior #upcycledesign #interiordesign

Dokumentet⁠, Lund⁠
⁠
Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. ⁠
⁠
Hörnet i sydväst framhävs med såväl byggnadshöjd som med en publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, vilket skapar liv och rörelse i kvarteret. ⁠
⁠
⁠
⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠
⁠
#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture #Lund #brickarchitecture⁠

Dokumentet⁠, Lund⁠ ⁠ Kvarteret ligger i brytpunkten mellan den täta innerstadens kvartersstruktur och den glesare institutions- och bostadsbebyggelsen, vilket har präglat kvarterets utformning. ⁠ ⁠ Hörnet i sydväst framhävs med såväl byggnadshöjd som med en publik entré och verksamhet i bottenvåningarna, vilket skapar liv och rörelse i kvarteret. ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠ ⁠ #architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture #Lund #brickarchitecture⁠

Dokumentet, Lund⁠
⁠
Utgångspunkt för gestaltningen av detta kvarter är den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Här skapas tydlighet och en platsspecifik variation. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod.⁠
⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture #Lund #brickarchitecture⁠
⁠
⁠

Dokumentet, Lund⁠ ⁠ Utgångspunkt för gestaltningen av detta kvarter är den nätta tegelarkitekturen som finns i området. Här skapas tydlighet och en platsspecifik variation. Bebyggelsen utgörs av fem huskroppar som var och en fått sin egen identitet, för att spegla sammanhanget med en stadsstruktur som uppkommit under en lång tidsperiod.⁠ ⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture #Lund #brickarchitecture⁠ ⁠ ⁠

Dokumentet, Lund⁠
⁠
Fem individuellt gestaltade huskroppar i tegel med olika karaktärer, i kanten⁠ av den täta innerstadens kvartersstruktur i Lund⁠. ⁠
⁠
Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även⁠
ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av⁠
bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för⁠
seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.⁠
⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠
⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture #Lund #brickarchitecture⁠
⁠

Dokumentet, Lund⁠ ⁠ Fem individuellt gestaltade huskroppar i tegel med olika karaktärer, i kanten⁠ av den täta innerstadens kvartersstruktur i Lund⁠. ⁠ ⁠ Kvarteret rymmer förutom flerbostadshus även⁠ ett vård- och omsorgsboende integrerat i ett av⁠ bostadshusen, lokal för LKF samt träffpunkt för⁠ seniorer i hörnet av bottenvåningen mot staden.⁠ ⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf⁠ ⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture #Lund #brickarchitecture⁠ ⁠

Gängtappen, Malmö.⁠
⁠
Karaktärsfullt kontorshus i historiska kvarter! Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet Gängtappen. ⁠
⁠
Fasaden har renoverats och återställts. Det blåtonade fasadglaset har ersatts med en milt grönblå emaljerad plåt, lik den som byggnaden hade när den uppfördes.⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#malmö #gängtappen⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf

Gängtappen, Malmö.⁠ ⁠ Karaktärsfullt kontorshus i historiska kvarter! Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet Gängtappen. ⁠ ⁠ Fasaden har renoverats och återställts. Det blåtonade fasadglaset har ersatts med en milt grönblå emaljerad plåt, lik den som byggnaden hade när den uppfördes.⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#malmö #gängtappen⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf

Gängtappen, Malmö.⁠
⁠
En kontorsbyggnad med mycket historia. Gängtappen byggdes 1958 som huvudkontor åt Kockums AB, och var då den byggdes Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. ⁠
⁠
Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet. Trots att byggnaden är 60 år gammal upplevs den fortfarande som modern i sin gestaltning.⁠
⁠
FOJAB har ansvarat för ombyggnad och inredning.⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#malmö #gängtappen⁠
⁠

Gängtappen, Malmö.⁠ ⁠ En kontorsbyggnad med mycket historia. Gängtappen byggdes 1958 som huvudkontor åt Kockums AB, och var då den byggdes Sveriges högsta kontorsbyggnad med 65 meters höjd och 15 våningar. ⁠ ⁠ Byggnadens triangulära grundform, med den konkava böjen, har gett upphov till namnet. Trots att byggnaden är 60 år gammal upplevs den fortfarande som modern i sin gestaltning.⁠ ⁠ FOJAB har ansvarat för ombyggnad och inredning.⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠#malmö #gängtappen⁠ ⁠

Gängtappen, Malmö⁠
⁠
Renovering av det karaktärsfulla kontorshuset Gängtappen i Malmö. Projektet omfattade en totalrenovering av byggnaden för att skapa moderna och flexibla kontorslokaler. Fokus har lagts på att behålla de ursprungliga kvaliteterna samt bevara och återskapa originalets ljusa och varma utstrålning.⁠
⁠
⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠
⁠
⁠
Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf

Gängtappen, Malmö⁠ ⁠ Renovering av det karaktärsfulla kontorshuset Gängtappen i Malmö. Projektet omfattade en totalrenovering av byggnaden för att skapa moderna och flexibla kontorslokaler. Fokus har lagts på att behålla de ursprungliga kvaliteterna samt bevara och återskapa originalets ljusa och varma utstrålning.⁠ ⁠ ⁠#architecture # #arkitektur #architect #fojab #platsenmänniskanformen #nordicarchitecture #scandinavianarchitecture ⁠ ⁠ ⁠ Foto: Felix Gerlach @felixgerlach_fotograf

Presskontakt

Emma Schöön

Emma Schöön

Presskontakt Pressansvarig +46 (0)702 - 49 11 57

Välkommen till FOJAB!

FOJAB är ett av landets ledande arkitektföretag med cirka 150 medarbetare och kontor i Malmö, Stockholm och Helsingborg. FOJABs verksamhet utgår från platsen, människan och formen där starka idéer utgör grunden för våra kreativa processer.

Vårt mål är lika enkelt som svårt. Att skapa hållbar arkitektur som alla kan känna sig stolta över. Arkitektur för en bättre värld.

FOJAB
Hallenborgs gata 1 A
211 19 Malmö
Sverige