This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Welcome to the Future - en art show i tiden!
Welcome to the Future - en art show i tiden!

Pressmeddelande -

FoKo Art To Go™ - Welcome to the Future, an art show I tiden!

STOCKHOLM, 19 Mars/March 2020

FoKoArt To Go™, en svensk supermarket för originalkonst sedan 2007, tar i vår konstvisningar till en ny nivå – virtuellt!

Istället för att presentera den årliga konstutställningen i ett traditionellt format, anpassar företaget visningen till rådande omständigheter och tar steget in iden virtuella världen.

"I dessa tider av de oväntade följderna av Covid-19, har vi beslutat att ta språnget in i framtiden lite tidigare än beräknat, "säger Caroline Asplund projektansvarig för utställningen. "Vi genomför utställningen då allt annat vore fel mot våra konstnärer och publik. I en ny form visst, men minst lika spännande med konst i alla tekniker och stilar till salu precis som vanligt, " säger Caroline.”
Man värnar om glädjen att få dela kärleken till konst tillsammans. Storleken på den fysiska utställningen dras ned och istället satsas på det virtuellt galleriet online,Art To Go™ Store, där besökarna kommer kunna se samma målningar och konstverk som de skulle sett på den ursprungliga utställningen. Besökarna kommer online att kunna promenera runt i de olika utställningssalar, där man också har möjligheten att köpa sina favoritverk direkt.
Onlinegalleriet möjliggör för publik även på andra platser i landet att besöka utställningen och ta del av konsten i de virtuella konstsalarna.
Welcome to the future!

Ett mindre show room i Stockholm kommer finnas öppet under utställningsperioden för dem som önskar se ett särskilt verk i sin originalform.

Utställning:25/3-5/4, online vernissage 25/3 från kl 18
Konst:150 samtida originalverk i alla tekniker och stilar
Pristak konst: 24 000 kr
Adress virtuellt Show Room:arttogostore.se
Gatuadress fysiskt Show Room:Meddelas den 25/3 tillsammans med öppettider

För mer information kontakta;
Caroline Asplund +46 07-551 58 35 caroline@fo-ko.se
Pressansvarig: Sofia Vitoria Ringesten + 46 76-875 95 42 sofia@fo-ko.se

FoKo Art To Go™, the Swedish supermarket for original art since 2007, takes the sharing of love for art to the next level this spring.

Instead of presenting the exhibition in traditional format, the company adapt and take the step into the virtual world.

"In this time of the unexpected impact following the Covid-19, we have decided to step in to the future earlier than expected in order to protect the joy of sharing art," says Caroline Asplund CEO. "FoKo Art To Go™ will size down the physical location and instead go all in online with a virtual gallery, Art To Go Store™, where the audience will be able to see the same paintings and art pieces as they would have on the original sight." 

The website with the gallery will permit visitors, even now from abroad, to enjoy the exhibition without even having to leave home! Visitors will be able to "stroll" through the different pavillions, and when stumbling upon a masterpiece of ones liking, also be able to purchase it on spot.

There will be a smaller show room in Stockholm for those who wish to see a certain art piece in its original form.

Exhibition Dates: 25/3-5/4, vernissage online 25/3 from 6pm
Virtual Show Room: arttogostore.se
Physical Show Room: To be announced 25/3 along with opening hours
Art: 150 contemporary original art pieces


For more information;
Caroline Asplund +46 07-551 58 35 caroline@fo-ko.se
Press Relations: Sofia Vitoria Ringesten + 46 76-875 95 42 sofia@fo-ko.se

Ämnen

Taggar


"Stockholm är bra, men vi gör Stockholm bättre"

FoKo Art To Go™ marknadsplatsen för folk & konst. Ett tillfälle för publiken att köpa konst av konststuderande, fritidskonstnärer och av konstnärer på väg fram med en prissättning under FoKo-taket 24 000 kronor. Två gånger per år, vår och höst, genomförs utställningen. Målsättningen är att alltid ge konsten och konstnärerna en central plats – mitt i city! Med fler än 20 genomförda utställningar sedan starten 2007, anser vi oss idag vara marknadsledande inom denna form av konstutställningar. Stockholm är vår hemmamarknad, men vi är öppna för samarbeten ute i landet.

Konst är kraft!
Med den föresatsen skapar vi med FoKo sedan 2007 kraftfulla möten
mellan ännu inte etablerade konst och en konstintresserade publik.
Art To Go är vår återkommande supermarket för originalkonst, KonstPaus låter
företag utnyttja konstens kraft för sitt varumärke och Graphics är reproduktioner
i begränsade serier av originalverk.

Presskontakt