Skip to main content

Infektion efter borttagning av visdomständer leder till anmälan enligt lex Maria

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2019 13:32 CEST

Två patienter som har opererat bort visdomständer hos specialisttandvården har drabbats av postoperativa infektioner. Folktandvården Skåne har utrett händelsen enligt rutin.

- Postoperativa besvär efter kirurgiska ingrepp förekommer men det är ovanligt att patienter drabbas av svårare infektioner. Självklart ser vi allvarligt på det inträffade och som en del av vårt systematiska patientsäkerhetsarbete ingår att noggrant utreda händelseförloppet, säger Henrik Jansson, forsknings- och utvecklingschef på Folktandvården Skåne.

Ett utredningsarbete har genomförts och händelsen anmäls nu enligt lex Maria.

- Hög patientsäkerhet är prioriterat för Folktandvården Skåne och något vi arbetar proaktivt med. Vi har därför vidtagit adekvata åtgärder efter händelsen för att ytterligare minimera risken, berättar Henrik.

Anmälan enligt lex Maria
Som vårdgivare följer Folktandvården Skåne Patientsäkerhetslagen och utreder samt anmäler händelser som medfört eller kunnat medföra en allvarlig vårdskada till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Genom att anmäla enligt lex Maria säkerställs att allvarliga händelser blir grundligt utredda och kunskap sprids inom vården.


För ytterligare information kontakta:
Emelie Andersson Mills, kommunikatör, 0768-87 05 81


Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är summan av ytterst professionella medarbetare som varje dag – tillsammans – jobbar för att alla skåningar ska vara stolta över sina tänder. Vi erbjuder komplett och modern tandvård, baserad på gedigen erfarenhet, kunskap och forskning.

Folktandvården Skåne är ett bolag, helägt av Region Skåne med nära 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runtom i Skåne och består av 68 kliniker för allmäntandvård, specialisttandvård och sjukhustandvård.